Skip to main content
29 juni 2023

Dit is waarom je e-HRM wilt inzetten voor jouw gesprekscycli

E-HRM, digitale tools voor jouw HR-processen en – activiteiten, je gebruikt ze misschien al voor je urenregistratie, vakantiedagen of ziek-/betermeldingen. Maar wist je dat het ook goed werkt voor de gesprekkencycli met medewerkers? We hebben kort opgesomd wat je ermee kunt en wat de voordelen zijn.

Regelmatig gesprekken voeren met medewerkers is essentieel. Voor de betrokkenheid en groei van jouw mensen en om jouw personeelszaken effectief te beheren. Jarenlang zette je daarvoor alles op papier en archiveerde je het fysiek in mappen. Inmiddels doe je dit vast al (deels) digitaal. Maar hoe zit het met e-HRM tools? Gebruik je die al voor jouw gesprekscycli?

Waarvoor kun je e-HRM in gesprekscycli gebruiken?

E-HRM, ofwel Electronic Human Resource Management, kun je in gesprekscycli onder andere goed inzetten voor:

 • Automatiseren en stroomlijnen van prestatiebeoordelingen
  Met e-HRM-tools kunnen medewerkers hun doelen en prestaties digitaal vastleggen, en managers kunnen deze beoordelen en feedback geven via het systeem.
 • Vastleggen en monitoren van doelstellingen en targets
  Een e-HRM-systeem kan je helpen bij het stellen van SMART-doelen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) voor medewerkers en het volgen van de voortgang.
 • Opstellen en bijhouden van ontwikkelplannen
  Medewerkers kunnen hun behoeften op het gebied van training en ontwikkeling aangeven en e-HRM kan suggesties doen voor passende opleidingsmogelijkheden.
 • Vergemakkelijken van feedback en coaching tussen managers en medewerkers
  Managers kunnen feedback geven via het systeem en medewerkers kunnen vragen stellen of aanvullende informatie verstrekken.
 • Opvolgen van acties en afspraken gemaakt tijdens gesprekken
  Een e-HRM-systeem kan herinneringen sturen en de voortgang van genomen acties bewaken.
 • Digitaal opslaan van gespreksverslagen en andere relevante documenten
  Dit vergemakkelijkt de toegang tot en het beheer van documenten en het opzoeken van informatie uit eerdere gesprekken.

Wat zijn de voordelen van e-HRM?

 • Efficiëntie en tijdsbesparing
  Met digitale formulieren en sjablonen kun je makkelijker en sneller de benodigde informatie invoeren, beoordelingen vastleggen en doelstellingen opstellen. Het systeem automatiseert ook herinneringen en planningen, waardoor een proces beter gestroomlijnd en georganiseerd verloopt.
 • Gegevenscentralisatie en toegankelijkheid
  Met e-HRM kun je alle gespreksgerelateerde gegevens op één centrale locatie opslaan. Dit zorgt voor een georganiseerde en gemakkelijke toegang tot informatie voor, tijdens en na gesprekken. Je kunt eerdere gesprekken en prestaties inzien, doelstellingen bijwerken en resultaten vergelijken. Dit maakt een betere voorbereiding en opvolging mogelijk.
 • Betere follow-up en opvolging
  Met E-HRM kunnen HR-professionals en leidinggevenden gemakkelijk de voortgang en opvolging van gesprekken volgen. Door middel van automatische meldingen en herinneringen kunnen ze belangrijke acties en doelstellingen opvolgen, zoals opleidingsbehoeften, ontwikkelingsplannen en prestatieverbeteringen. Dit draagt bij aan een effectieve opvolging en helpt ervoor te zorgen dat afspraken en doelstellingen worden nageleefd.
 • Betere analyse en rapportage
  E-HRM biedt geavanceerde analytische mogelijkheden bij het evalueren van gesprekken en het genereren van rapporten. Door het verzamelen en analyseren van gegevens kunnen HR-professionals trends en patronen identificeren, knelpunten in prestaties opsporen en inzichten verkrijgen in de ontwikkelingsbehoeften van medewerkers. Dit helpt bij het identificeren van kansen voor groei en het nemen van strategische beslissingen op basis van solide gegevens.

Meer weten?

Lezen wat e-HRM nog meer voor jou kan betekenen? Je vindt er alles over in ons Kennisdossier e-HRM. Wil je graag advies of een antwoord op jouw vraag? Onze e-HRM specialisten helpen je graag. Bel of mail ons.

Terug

Nog niet uitgelezen?