Skip to main content
1 augustus 2022

Digitaliseringssubsidie voor kleine(re) ondernemers

Kleine(re) ondernemers hebben tot en met 30 november 2022 17.00 uur de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen om te digitaliseren. Met deze subsidie kunnen zij advies inwinnen en technologie aanschaffen om te digitaliseren.

Wil je digitaliseren, maar heb je daar hulp bij nodig? Zijn daar geschikte partijen voor, maar zijn die te duur? Dan kun je een beroep doen op de subsidieregeling “Mijn digitale zaak”. Via deze regeling kun je subsidie krijgen voor het inwinnen van advies en/of het aanschaffen van de technologie om te digitaliseren.

De subsidieregeling “Mijn digitale zaak” is bedoeld voor ondernemers in het mkb die in het afgelopen boekjaar (als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar is dat 2021) 2 tot 50 werknemers in dienst hadden en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen.

Let op: Als je in het huidige boekjaar en de afgelopen twee boekjaren al € 200.000 subsidie ontving van de overheid, heb je geen recht op deze subsidie. Dat heeft te maken met regels van de Europese Commissie over subsidies. Voor bepaalde sectoren geldt een lager bedrag dan € 200.000.

Hoogte subsidie

Je kunt subsidie krijgen voor 50% van de kosten tot een maximum van € 2.500. De subsidie voor het inwinnen van advies is gemaximeerd op € 500.

Aanvragen

Het totale beschikbare budget in deze subsidieregeling is € 1.700.000. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Wacht daarom niet te lang met je aanvraag.

Een aanvraag is nog mogelijk tot en met 30 november 2022 17.00 uur. Hiervoor moet wel eerst een digitaliseringsscan worden ingevuld op mijndigitalezaak.nl. Meer informatie over de subsidieaanvraag vind je op de website van RVO.nl.

Terug

Nog niet uitgelezen?