Skip to main content
12 november 2019

De WAB en Wnra, aandachtspunten voor gemeenten

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gaan in op 1 januari 2020. Hieronder lichten we twee belangrijke onderwerpen voor de ambtenaar toe:

De ketenregeling

Voor gemeenteambtenaren wordt de mogelijkheid om tijdelijke arbeidscontracten te sluiten verruimd. Een vast contract ontstaat namelijk pas na drie jaar (voorheen was dit twee jaar). De tussenpoos verandert niet. Deze blijft zes maanden.

Voor ambtenaren bij het Rijk en de provincie was het al mogelijk om drie contracten in drie jaar te geven, echter de tot 2020 geldende tussenpoos van drie maanden wordt daarna ook zes maanden.

Toevoeging van de cumulatie-ontslaggrond (i-grond)

De i-grond is van toepassing als er niet één volledige ontslaggrond is, maar wel een combinatie van ontslaggronden die maakt dat de arbeidsrelatie moet eindigen. Dit betekent een verruiming van de ontslagmogelijkheden voor ambtenaren. De kantonrechter kan dan een hogere transitievergoeding toekennen (maximaal 50% meer).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse Kleijn Winkel, i.kleijnwinkel@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?