Skip to main content
5 september 2018

Houdt de vertrouwenspersoon alles altijd stil?

Heeft u wel eens een geheim gedeeld met een vriend of vriendin? U rekende erop dat uw verhaal, klein of groot, veilig was bij deze persoon. Doorvertellen zou hebben geleid tot een vertrouwensbreuk. Ik werk als vertrouwenspersoon binnen organisaties en ben mij zeer bewust van mijn integere rol. Er wordt nog weleens het beeld opgewekt dat stilhouden van informatie hetzelfde is als iets in de doofpot stoppen. Maar zo is het niet.

Als vertrouwenspersoon ben ik er om een melder van een misstand op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen. En om mogelijke vervolgstappen te bespreken en de melder daarin te begeleiden. Het vertrouwelijke karakter van deze contacten brengt met zich mee dat wat inhoudelijk wordt gemeld, niet naar buiten wordt gebracht. Echter, dit betekent niet dat een vertrouwenspersoon zaken in de doofpot stopt. Een beeld dat soms wordt opgewekt, bijvoorbeeld naar aanleiding van onthullingen van sporters over seksueel misbruik in de sport.

De vertrouwenspersoon adviseert

De vertrouwenspersoon is bij uitstek degene tot wie je je kunt wenden als er sprake is van ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie. Je kunt als melder bij de vertrouwenspersoon, die daarvoor speciaal is opgeleid, vertrouwelijk je verhaal doen, zonder dat dit meteen naar buiten komt. Dit is heel belangrijk voor de melder. Het blijft dan klein. Bij het meedenken over mogelijke vervolgstappen hoort daarom ook dat de vertrouwenspersoon de melder op de hoogte stelt van mogelijke risico’s die stappen met zich mee kunnen brengen. Denk aan de reactie van de vermeende dader en de mate waarin iets bewezen kan worden, zeker in situaties waarin geen getuigen zijn.

‘Melder’ beslist, niet de vertrouwenspersoon

Het is uiteindelijk de melder die beslist of en welke vervolgstap hij/zij neemt. Niet de vertrouwenspersoon. Van het in de doofpot stoppen door vertrouwenspersonen is geen sprake: de essentie van de rol van de vertrouwenspersoon (het woord vertrouwenspersoon zegt dat al) is juist om wat verteld is vertrouwelijk te houden. Zou dat niet zo zijn, dan wordt het verhaal zelfs niet aan de vertrouwenspersoon verteld. En dan is er niemand meer aan wie je je verhaal kunt vertellen.

Jaarverslag

Vertrouwenspersonen melden jaarlijks in hun jaarverslag aan de organisatie, door wie zij zijn aangesteld, hoeveel meldingen zij hebben ontvangen en wat de aard en de ernst van de meldingen zijn. Dit in geanonimiseerde vorm. Ook kunnen zij tussentijds aan de organisatie een signaal afgeven (wederom geanonimiseerd) dat er iets aan de hand is. Het is aan de organisatie om hier al dan niet iets mee te doen.

Bron: Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)

Terug

Nog niet uitgelezen?