Skip to main content
9 oktober 2022

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. Dit geldt voor alle sectoren. Het niet hebben van een RI&E kan beboet worden. 

Door ongelukken op het werk of beroepsziekten overlijden jaarlijks 4.100 mensen en zitten tienduizenden mensen ziek thuis. Werk brengt altijd risico’s met zich mee. In elk bedrijf, groot of klein en in alle sectoren. Met een RI&E breng je alle risico’s in kaart en kun je daar actie op ondernemen. Zo zorg je dat je medewerkers gezonder en veiliger kunnen werken. 

Veel ondernemers weten niet dat een RI&E wettelijk verplicht is of wat een RI&E inhoudt. Hieronder vind je meer informatie over de RI&E.   

In een RIu0026amp;E breng je alle arbeidsrisico’s binnen jouw organisatie in kaart. Vervolgens maak je een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s.rnrnHet doel van een RIu0026amp;E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Het leidt tot minder ziekteverzuim en bevordert het werkplezier en de productiviteit.

Ja, iedere werkgever moet een RIu0026amp;E hebben. Het niet hebben van een RIu0026amp;E is direct beboetbaar. Er wordt door de Nederlandse Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) op de aanwezigheid van een RIu0026amp;E gecontroleerd.

Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van de RIu0026amp;E. Als werkgever dien je te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedereen die voor jouw organisatie werkzaamheden verricht. Dus ook voor uitzendkrachten en flexwerkers.

Je kunt je bij het opstellen van een RIu0026amp;E laten bijstaan door deskundige medewerkers, zoals bijvoorbeeld de in jouw organisatie aangestelde preventiemedewerker.rnrnAls je een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebt, kun je hen ook vragen om hierin te adviseren. Zij hebben uiteindelijk ook instemmingsrecht op de RIu0026amp;E.rnrnOok kunnen ook wij, als arbodienst, je adviseren en helpen bij het correct opstellen van een RIu0026amp;E.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een stappenplan opgesteld, waarmee je in 7 stappen (de basis voor) je RIu0026amp;E opstelt:rnu003colu003ern tu003cliu003eInventariseer voor jouw organisatie de belangrijkste risico’s en beschrijf deze.u003c/liu003ern tu003cliu003eEvalueer en prioriteer: vergelijk alle risico’s en rangschik deze van groot naar klein.u003c/liu003ern tu003cliu003eStel een plan van aanpak op: leg vast met welke maatregelen de risico’s beheerst kunnen worden.u003c/liu003ern tu003cliu003eLaat je RIu0026amp;E (inclusief plan van aanpak) toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.u003c/liu003ern tu003cliu003eHeb je een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bespreek dan de RIu0026amp;E met hen.u003c/liu003ern tu003cliu003eAan de slag: start met het treffen van risico-beperkende maatregelen.u003c/liu003ern tu003cliu003eEvalueren en bijstellen: houd je RIu0026amp;E actueel!u003c/liu003ernu003c/olu003ernHet volledige stappenplan vind je op u003ca href=u0022https://routenaar.rie.nl/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eroutenaar.rie.nlu003c/au003e.

Na het uitvoeren van de RIu0026amp;E en het opstellen van het plan van aanpak moet je deze voorleggen aan een gecertificeerde arbodienst of arbokerndeskundige. Zij beoordelen of de RIu0026amp;E compleet en betrouwbaar is en of deze uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek.rnrnEen toetsing is niet verplicht wanneer:rnu003culu003ern tu003cliu003eAlle medewerkers in de organisatie samen 40 uur of minder werken.u003c/liu003ern tu003cliu003eDe organisatie ten hoogste 25 medewerkers heeft en gebruik maakt van een in de CAO opgenomen RIu0026amp;E-instrument óf van een erkend branche RIu0026amp;E-instrument.u003c/liu003ernu003c/ulu003e

In de wet zijn een aantal algemene verplichtingen opgenomen voor het opstellen van een RIu0026amp;E. Je mag zelf invulling geven aan de verdere uitwerking van jouw RIu0026amp;E, afhankelijk van je eigen werksituatie.

Zelf doen of uitbesteden?

Je kunt ervoor kiezen om het opstellen van een RI&E zelf te verzorgen of (deels) uit te besteden. Kies je ervoor om het (deels) uit te besteden, weet dan dat wij je graag helpen. Wij zijn een gecertificeerde arbodienst. We kunnen het volledige traject voor je verzorgen of enkel de vereiste toetsing op ons nemen. Daarnaast is het ook mogelijk om je RI&E periodiek door ons te laten toetsen op actualiteit. Meer informatie >>

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug

Nog niet uitgelezen?