Maak je keuze

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

09 okt 2022

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. Dit geldt voor alle sectoren. Het niet hebben van een RI&E kan beboet worden. 

Door ongelukken op het werk of beroepsziekten overlijden jaarlijks 4.100 mensen en zitten tienduizenden mensen ziek thuis. Werk brengt altijd risico’s met zich mee. In elk bedrijf, groot of klein en in alle sectoren. Met een RI&E breng je alle risico’s in kaart en kun je daar actie op ondernemen. Zo zorg je dat je medewerkers gezonder en veiliger kunnen werken. 

Veel ondernemers weten niet dat een RI&E wettelijk verplicht is of wat een RI&E inhoudt. Hieronder vind je meer informatie over de RI&E.   


In een RI&E breng je alle arbeidsrisico’s binnen jouw organisatie in kaart. Vervolgens maak je een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s.

Het doel van een RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Het leidt tot minder ziekteverzuim en bevordert het werkplezier en de productiviteit.

Ja, iedere werkgever moet een RI&E hebben. Het niet hebben van een RI&E is direct beboetbaar. Er wordt door de Nederlandse Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) op de aanwezigheid van een RI&E gecontroleerd.

Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van de RI&E. Als werkgever dien je te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedereen die voor jouw organisatie werkzaamheden verricht. Dus ook voor uitzendkrachten en flexwerkers.

Je kunt je bij het opstellen van een RI&E laten bijstaan door deskundige medewerkers, zoals bijvoorbeeld de in jouw organisatie aangestelde preventiemedewerker.

Als je een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebt, kun je hen ook vragen om hierin te adviseren. Zij hebben uiteindelijk ook instemmingsrecht op de RI&E.

Ook kunnen ook wij, als arbodienst, je adviseren en helpen bij het correct opstellen van een RI&E.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een stappenplan opgesteld, waarmee je in 7 stappen (de basis voor) je RI&E opstelt:

  1. Inventariseer voor jouw organisatie de belangrijkste risico’s en beschrijf deze.
  2. Evalueer en prioriteer: vergelijk alle risico’s en rangschik deze van groot naar klein.
  3. Stel een plan van aanpak op: leg vast met welke maatregelen de risico’s beheerst kunnen worden.
  4. Laat je RI&E (inclusief plan van aanpak) toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.
  5. Heb je een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bespreek dan de RI&E met hen.
  6. Aan de slag: start met het treffen van risico-beperkende maatregelen.
  7. Evalueren en bijstellen: houd je RI&E actueel!

Het volledige stappenplan vind je op routenaar.rie.nl.

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak moet je deze voorleggen aan een gecertificeerde arbodienst of arbokerndeskundige. Zij beoordelen of de RI&E compleet en betrouwbaar is en of deze uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek.

Een toetsing is niet verplicht wanneer:

  • Alle medewerkers in de organisatie samen 40 uur of minder werken.
  • De organisatie ten hoogste 25 medewerkers heeft en gebruik maakt van een in de CAO opgenomen RI&E-instrument óf van een erkend branche RI&E-instrument.

In de wet zijn een aantal algemene verplichtingen opgenomen voor het opstellen van een RI&E. Je mag zelf invulling geven aan de verdere uitwerking van jouw RI&E, afhankelijk van je eigen werksituatie.

Zelf doen of uitbesteden?

Je kunt ervoor kiezen om het opstellen van een RI&E zelf te verzorgen of (deels) uit te besteden. Kies je ervoor om het (deels) uit te besteden, weet dan dat wij je graag helpen. Wij zijn een gecertificeerde arbodienst. We kunnen het volledige traject voor je verzorgen of enkel de vereiste toetsing op ons nemen. Daarnaast is het ook mogelijk om je RI&E periodiek door ons te laten toetsen op actualiteit. Meer informatie >>

 

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Delen via Social Media