Skip to main content
18 maart 2015

De maatregelen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Op 1 juli 2015 wordt naar verwachting de Wet Aanpak Schijnconstructies ingevoerd. Deze wet wordt ingevoerd om constructies aan te pakken die de regels en cao-afspraken omzeilen, aldus het ministerie van SZW. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Het wijzigen van de WML en het Burgerlijk Wetboek (BW), namelijk:
  • Het verduidelijken van de eisen die aan de loonstrook worden gesteld, waaronder het verplichten van werkgevers tot het specificeren van onkostenvergoedingen;
  • Het beter verankeren in de wetgeving van het recht op het wettelijk minimumloon en de uitbetaling daarvan;
  • Het verplichten van werkgevers om het wettelijk minimumloon giraal uit te betalen;
   Het in principe niet meer toestaan van verrekeningen met en inhoudingen op het minimumloon.
 • De invoering van een ketenaansprakelijkheid voor het aan de werknemer verschuldigde loon (de ketenaansprakelijkheid voor voldoening van het verschuldigde loon is van toepassing als in een keten waarin een werknemer arbeid verricht, sprake is van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk én de arbeid van de werknemer wordt verricht ter uitvoering van die overeenkomst(en). De ketenaansprakelijkheid geldt voor het op grond van de uitzendovereenkomst verschuldigde loon en voor andere vormen van ter beschikking stellen van arbeid).
Terug

Nog niet uitgelezen?