Skip to main content
7 april 2021

De kracht van intrinsiek gemotiveerde medewerkers

Gemotiveerde medewerkers zetten zich elke dag voor de volle 100% in. Deze mensen maken het échte verschil binnen een organisatie, nog meer dan financieel vermogen en technologie. Zij zijn het namelijk die de teamdoelstellingen behalen. Leiderschap speelt hierin een cruciale rol, want als leidinggevende is het motiveren van je medewerkers een belangrijke taak. In deze blog praat ik je bij op welke manier leiderschap kan bijdragen aan het succes van jouw organisatie.

 Er zijn verschillende soorten motivatie. Ik licht er twee uit:

 • gecontroleerde (extrinsieke) motivatie en
 • autonome (intrinsieke) motivatie

Gecontroleerde motivatie kan voortkomen uit externe druk, zoals straffen en belonen. Het kan ook voortkomen uit interne druk, bijvoorbeeld bij perfectionistische mensen die zichzelf een hoge druk opleggen om niet te falen.

Autonome motivatie ontstaat juist doordat mensen iets doen vanuit hun passie of het gevoel hebben dat zij iets zinvols doen.

Intrinsieke motivatie leidt tot positieve uitkomsten

Onderzoek wijst uit dat extrinsieke motivatie is gekoppeld aan negatieve effecten, terwijl intrinsieke motivatie gelinkt is aan positieve uitkomsten, zoals:

 • hogere tevredenheid over het werk
 • betere prestaties dankzij meer doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel, wat resulteert in het behalen van doelstellingen
 • veerkrachtige medewerkers die goed in hun vel zitten. Zij zien negatieve ervaringen als een kans om van te leren.

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) onderscheidt drie psychologische basisbehoeften voor deze intrinsieke motivatie:

 • autonomie – het gevoel van controle om zelf keuzes te maken en tot op zekere hoogte zelfstandig te handelen
 • verbondenheid – een connectie voelen met anderen en je gewaardeerd voelen
 • competentie – je bekwaam voelen om gewenste doelen te bereiken

Creëer de juiste omstandigheden

Om bovenstaande uitkomsten te krijgen, is het belangrijk om continu een context te creëren waarmee je de basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie van voeding voorziet. Je kunt daarbij denken aan bevorderen van leiderschap, organisatiecultuur en onderlinge relaties met collega’s.

Leiderschap

Een van de belangrijkste aspecten in die context is leiderschap. In organisaties komt het vaak voor dat mensen vanuit hun expertise doorgroeien naar een leidinggevende rol. Dat is veelal vanzelfsprekend, maar er kleven ook nadelen aan. Dit type leidinggevende neigt snel in oplossingen te schieten en vertelt de medewerkers hoe zij te werk moeten gaan. Hierdoor vervalt de leidinggevende – in plaats van een begeleidende rol – in een meer eisende stijl met weinig afstemming. Om medewerkers te motiveren, is het juist belangrijk dat zij problemen zelf oplossen en daarin de ruimte krijgen. Dit vraagt om softere en meer coachende eigenschappen. De mate waarin de leidinggevende de drie basisbehoeften ondersteunt, bepaalt voor een groot deel de intrinsieke motivatie van een medewerker.

Hoe voorzie je medewerkers in deze basisbehoeften?

Het gevoel van autonomie stimuleer je door:

 • heldere kaders te bieden en resultaatafspraken te maken. Geef medewerkers daarbij de ruimte om hier zelf invulling aan te geven
 • medewerkers verantwoordelijkheid te geven
 • ruimte te bieden voor eigen initiatieven

Het gevoel van verbondenheid stimuleer je door:

 • gezamenlijke teamdoelstellingen te creëren
 • onderlinge samenwerking te stimuleren
 • medewerkers de ruimte te geven om hun mening te uiten
 • te luisteren naar je medewerkers

Het gevoel van competentie stimuleer je door:

 • vertrouwen te hebben in de positieve bijdrage van medewerkers en dit ook te uiten
 • positieve feedback te geven aan medewerkers
 • medewerkers voldoende uitdaging te bieden in het werk
 • voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te bieden

Tips om het leiderschap binnen jouw organisatie te versterken

 1. Heb een heldere visie op leiderschap in de organisatie en stimuleer elkaar ook daarin.
 2. Wees kritisch op wie een leidinggevende rol krijgt in de organisatie. Dit kun je doen door middel van bijvoorbeeld een assessment in te zetten waarin leiderschapscompetenties worden getoetst.
 3. Begeleid leidinggevenden in hun rol. Dit kan intern, maar denk ook aan externe coaching en training, gericht op effectief leidinggeven of het ontwikkelen van een management development programma.

 

Wil jij ook werken aan de groei van intrinsiek gemotiveerde medewerkers in jouw organisatie? Ik kan je helpen de eerste stap te zetten. Stuur me gerust een e-mail: s.peters@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?