Skip to main content
12 januari 2021

Corona en gebruikelijk loon: hoe nu verder?

Een werknemer die werkzaam is voor een vennootschap waarin hij/zij (indirect) ten minste 5% van de aandelen houdt, moet fiscaal ten minste een wettelijk bepaald minimumsalaris genieten.

Deze regeling staat bekend als de Gebruikelijk-Loon-Regeling. De regeling geldt ook voor de in de vennootschap werkende partner van de aandeelhouder. Daarnaast geldt de regeling ook voor kinderen en/of partners van deze kinderen die (indirect) ook aandelen houden in de vennootschap.

Het gebruikelijk loon bedraagt minimaal het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van andere werknemers die in dienst zijn van de vennootschap en daarmee gelieerde (‘verbonden’) vennootschappen;
  • € 47.000.

Deze bepaling kent een tegenbewijsregeling en een aantal uitzonderingen. De uitzonderingen hebben betrekking op innovatieve Startups, startende ondernemingen en ondernemingen die structureel verlies lijden. Ook werken in deeltijd kan een reden zijn om het gebruikelijk loon lager vast te stellen. Daarnaast kent deze bepaling sinds het begin van de Coronacrisis een tijdelijke tegemoetkoming, die zonder vooroverleg met de Belastingdienst toegepast mag worden.

Tijdelijke tegemoetkoming

De tijdelijke tegemoetkoming houdt in dat het gebruikelijk loon over 2020, ten opzichte van 2019, evenredig naar de omzetdaling lager vastgesteld mag worden. Dit komt tot uitdrukking in de volgende formule:

 

gebruikelijk loon over 2019 x (omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2020 / omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2019) = Gebruikelijk loon in 2020

 

Aan de toepassing van deze tegemoetkoming zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

Op dit moment staat deze tijdelijke tegemoetkoming alleen open voor het belastingjaar 2020. Voor 2021 dient (weer) voldaan te worden aan de hoofdregel, al dan niet met toepassing van tegenbewijsregeling en/of uitzonderingen.

Gebruikelijk loon vaststellen voor 2021

Per 1 januari 2021 is het wettelijke bedrag van het minimale gebruikelijke loon verhoogd van € 46.000 naar € 47.000. Aangezien de gevolgen van (de beperkende maatregelen van) het Coronavirus nog steeds merkbaar zijn, adviseren wij je om je gebruikelijk loon over 2021 zorgvuldig te beoordelen. Op basis van de bestaande tegenbewijsregeling en/of uitzonderingen kun je mogelijk alsnog een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen.

Heb je vragen over deze regeling? Aarzel dan niet om contact op te nemen met mr. Erwin ten Holder, fiscalist.

Terug

Nog niet uitgelezen?