Skip to main content
12 september 2016

Controleer uw sectoraansluiting!

De Belastingdienst controleert sinds kort extra of werkgevers wel de juiste sectorcode toepassen. Het kan voorkomen dat een werkgever een andere sector aangeeft dan de bij de Belastingdienst geregistreerde sector. Gebruikt u de juiste sectoraansluiting?

Sectoraansluiting

Iedere werkgever is voor de werknemersverzekeringen aangesloten bij een sector. Die sectoraansluiting is belangrijk want deze bepaalt de hoogte van de sectorpremie en kan van invloed zijn op de hoogte van de door u te betalen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Sectorcode

U vindt de sectorcode terug op de ‘Beschikking sectoraansluiting’ die u in het verleden heeft ontvangen van de Belastingdienst. De sectorcode is ook terug te vinden op de jaarlijkse ‘Beschikking/Mededeling gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas.

Let op! Veranderen uw ondernemingsactiviteiten structureel, dan moet u binnen twee weken de Belastingdienst schriftelijk vragen om een nieuwe beoordeling van de sectoraansluiting. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Neem in dit geval contact met ons op.

 

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?