Skip to main content
9 juni 2023

Concurrentiebeding gaat veranderen

Veel werkgevers laten hun werknemers een concurrentiebeding tekenen. Dit om de bedrijfsbelangen te beschermen. “Onnodig beperkend voor werknemers en de mobiliteit op de arbeidsmarkt”, aldus minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarom gaat het kabinet aan de slag met een wetsvoorstel om de invloed van het concurrentiebeding in te perken. De belangrijkste veranderingen op een rij.

Eén op de drie werkgevers heeft een concurrentiebeding in het contract staan, bijna altijd als standaardclausule. Ook als er geen goede reden voor is, bijvoorbeeld wanneer een werknemer helemaal geen toegang heeft tot bedrijfsgevoelige informatie. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia.

Concurrentiebeding beperkend voor arbeidsmarkt

Wie een concurrentiebeding in zijn of haar contract heeft, mag na vertrek bij een bedrijf geen vergelijkbaar werk verrichten bij een concurrerend bedrijf. Dit moet werkgevers- en bedrijfsbelangen beschermen, maar werkt in de praktijk vooral beperkend voor werknemers en uiteindelijk ook voor werkgevers: het houdt werknemers tegen om van baan te wisselen en maakt het voor werkgevers moeilijker om nieuw personeel te vinden.

Dit gaat er veranderen aan het concurrentiebeding

De minister werkt aan een wetsvoorstel dat duidelijker moet maken wat het concurrentiebeding mag inhouden en wanneer je het als werkgever mag toepassen. Mogelijke wijzigingen:

  • Wettelijke begrenzing in tijdsduur
  • Geografische afbakening met onderbouwing in het contract
  • Verplichte onderbouwing in vaste contracten met motivatie door de werkgever (voor tijdelijke contracten is dit al zo)
  • Werkgevers die vertrekkende werknemers aan hun beding houden, moet hiervoor een vergoeding betalen (een percentage van het laatstverdiende salaris)

Het wetsvoorstel gaat naar verwachting eind 2023 in internetconsultatie.

 

Bron: MKB Servicedesk

Terug

Nog niet uitgelezen?