Skip to main content
30 november 2016

Compensatie ontslag langdurig zieke werknemer

Er zijn twee aanpassingen van de transitievergoeding op komst. Werkgevers zijn in de toekomst nog steeds een transitievergoeding verschuldigd wanneer zij een zieke werknemer na twee jaar ziekte ontslaan, maar zij kunnen wel rekenen op compensatie. Daarnaast krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding.

Het kabinet wil werkgevers gaan compenseren voor de transitievergoeding die zij zijn verschuldigd bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer. De compensatie zal plaatsvinden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier tegenover staat wel een verhoging van de uniforme Awf-premie.

Afwijken per cao

Cao-partijen krijgen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die is verschuldigd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De cao moet wel voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten, zoals een ‘van werk-naar-werk’-arrangement.

Let op! Het duurt nog even voordat de twee hierboven genoemde aanpassingen van de transitievergoeding ingaan. Er ligt inmiddels een wetsvoorstel, maar deze is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer.

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd wanneer een tijdelijke of vaste werknemer ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd. De maximale transitievergoeding bedraagt momenteel € 76.000 bruto, of een jaarsalaris als dat hoger is. Het maximale bedrag gaat per 1 januari 2017 omhoog naar € 77.000.

 

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?