Skip to main content
20 juni 2024

Berekeningsvarianten voor box 3-heffing tot 2022 en vanaf 2023

Op 6 juni 2024 oordeelde de Hoge Raad dat nader rechtsherstel geboden moet worden als het werkelijke rendement van het box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire rendement. Op 14 juni 2024 heeft ze een nieuwe aanwijzing gegeven over de berekening van de box 3-heffing over het werkelijke rendement van een box 3-woning. We lichten de berekeningsvarianten kort toe.

Uitspraak Hoge Raad

Op 6 juni 2024 oordeelde de Hoge Raad dat ook de Wet rechtsherstel box 3 en Overbruggingswet box 3 in strijd zijn met Europees recht als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. Op 24 december 2021 had de Hoge Raad op dezelfde wijze al geoordeeld over de oude box 3-wetgeving vanaf 2017.

Gevolgen voor box 3-heffing tot en met 2022

De arresten van 24 december 2021 en 6 juni 2024 betekenen dat je tot en met 2022 te maken hebt met drie berekeningen voor box 3-heffing:

  1. Het forfaitaire rendement van de oude box 3-wet
  2. Het forfaitaire rendement van de Herstelwet
  3. Het werkelijke rendement

Berekening box 3-heffing tot en met 2022

Over de jaren tot en met 2022 werkt de berekening als volgt:

  • Is het forfaitaire rendement van de Herstelwet lager dan het forfaitaire rendement van de oude box 3-wet? Dan berekent de Belastingdienst jouw box 3-heffing op basis van het forfaitaire rendement van de Herstelwet.
  • Is het forfaitaire rendement van de Herstelwet hoger dan het forfaitaire rendement van de oude box 3-wet? Dan berekent de Belastingdienst jouw box 3-heffing op basis van het forfaitaire rendement van de oude box 3-wet.
  • Is het werkelijke rendement lager dan het aldus vastgestelde forfaitaire rendement? Dan berekent de Belastingdienst jouw box 3-heffing op basis van het werkelijke rendement.

Let op! Je kunt alleen een beroep doen op vaststelling op het werkelijke rendement als je nog kunt aansluiten bij het oordeel van de Hoge Raad van 6 juni 2024. Dat zal lang niet altijd het geval zijn. Het ministerie van Financiën bestudeert momenteel het oordeel van de Hoge Raad van 6 juni 2024. Het wachten is nu op meer duidelijkheid hierover.

Wat nu voor box 3-heffing vanaf 2023?

Vanaf 2023 zijn er twee berekeningen:

  1. Het forfaitaire rendement van de Overbruggingswet
  2. Het werkelijke rendement

Is het werkelijke rendement lager dan het forfaitaire rendement van de Overbruggingswet? Dan berekent de Belastingdienst jouw box 3-heffing op basis van het werkelijke rendement.

Meeste aangiften IB 2023 met box 3-inkomen on hold

Voorlopig houdt de Belastingdienst de meeste aangiften inkomstenbelasting 2023 met box 3-inkomen nog aan in afwachting van de duidelijkheid die het ministerie van Financiën gaat verschaffen over het oordeel van de Hoge Raad van 6 juni 2024. Je hoeft tot nader bericht dus nog niets te doen, tenzij je al een definitieve aanslag IB ontvangt of hebt ontvangen met box 3-inkomen!

Let op! Kom wél in actie met een definitieve aanslag IB

Ontvang je al een definitieve aanslag inkomstenbelasting met box 3-inkomen of heb je die al ontvangen? Bel of mail ons dan gelijk. We kunnen dan samen bepalen wat wijsheid is voor jouw specifieke situatie en als nodig binnen de bezwaartermijn van zes weken actie ondernemen.

Berekening box 3-heffing met werkelijke rendement

De Hoge Raad heeft op 6 juni 2024 ook een aantal regels gegeven voor correcte berekening van het werkelijke rendement. Een van die regels is dat gerealiseerde én ongerealiseerde vermogenswinsten, positief dan wel negatief, ook onderdeel zijn van het werkelijke rendement.

WOZ voor werkelijke rendement woning

Op 14 juni 2024 heeft de Hoge Raad hieraan voor woningen die in box 3 vallen nog een nieuwe aanwijzing gegeven: Voor de vaststelling van het werkelijke rendement van een woning de bepaal je de waarde van de woning aan het begin en het einde van het jaar op basis van de WOZ-waarden.

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?