Skip to main content
17 juli 2019

Barbecue en de gevolgen voor de loonheffingen

Als u, als werkgever, voor uw medewerkers een barbecue organiseert, moet u nagaan wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. In deze handreiking vindt u 2 voorbeelden. In deze voorbeelden wordt onderscheid gemaakt tussen een barbecue ‘op de werkplek’ en op een externe locatie.

Een werkgever organiseert een barbecue voor zijn werknemers. De partners van de werknemers zijn ook uitgenodigd. In totaal komen 60 mensen. De werkgever maakt de volgende kosten:

  • Barbecue en drank | €1.500
  • Optreden artiest | € 1.200
  • Totaal | € 2.700

De werkgever vraagt u om uit te zoeken wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. Hieronder leest u wat u moet doen.

Waar wordt de barbecue georganiseerd?

Op de eerste plaats moet u nagaan waar de barbecue wordt georganiseerd. Er zijn 2 situaties mogelijk:

  • Op de werkplek
  • Op een externe locatie


Op de werkplek

Als de barbecue op de werkplek plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de barbecue:

Verstrekte consumptiesNihilwaardering
OptredenNihilwaardering
Verstrekte maaltijden€ 3,35 per werknemer of partner van de werknemer


De werkgever kan ervoor kiezen € 3,35 tot het loon van de werknemer te rekenen. Als de werknemer zijn partner meeneemt, moet de werkgever € 3,35 x 2 = € 6,70 tot het loon van de werknemer rekenen.De werkgever kan er ook voor kiezen het loon aan te wijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en onder de vrije ruimte te brengen. Er geldt geen gerichte vrijstelling. In totaal kan de werkgever het volgende bedrag aanwijzen:
€ 3,35 x 60 personen = € 201

Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Externe locatie

Als de barbecue op een externe locatie plaatsvindt, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de barbecue:

Consumpties en maaltijden(€ 1.500 : 60)€ 25 per werknemer of partner van de werknemer
Optreden(€ 1.200 : 60) € 20 per werknemer of partner van de werknemer +
Totaal € 45 per werknemer of partner van de werknemer


De werkgever kan ervoor kiezen € 45 te rekenen tot het loon van de werknemer. Als de werknemer zijn partner meeneemt, moet de werkgever € 45 x 2 = € 90 tot het loon van de werknemer rekenen.De werkgever kan er ook voor kiezen het loon aan te wijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en onder de vrije ruimte te brengen. Er geldt geen gerichte vrijstelling. In totaal moet de werkgever het volgende bedrag aanwijzen:

Consumpties en maaltijden€ 1.500
Optreden€ 1.200
Totaal€ 2.700


Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Bron: De Belastingdienst

Terug

Nog niet uitgelezen?