Skip to main content
11 juli 2023

Auto van de zaak en bijtelling tijdens vakantie

Als werkgever kun je gedurende een vakantieperiode een ‘vakantieauto’ ter beschikking stellen aan een medewerker. Of de werknemer levert de auto van de zaak in tijdens de vakantieperiode. Wat de gevolgen zijn voor de bijtelling is afhankelijk van de situatie.

Een auto van de zaak ter beschikking hebben tijdens de vakantie kan gevolgen hebben voor de bijtelling die een medewerker krijgt berekend. Laten we eens kijken naar situaties waarin de medewerker tijdens zijn vakantie:

  1. Gelijktijdig twee auto’s van de zaak ter beschikking heeft
  2. Een vervangende auto van de zaak krijgt
  3. Alleen in die periode een auto van de zaak ter beschikking heeft
  4. Een auto van de zaak huurt van zijn werkgever
  5. Zijn auto van de zaak inlevert

1. Tijdens vakantieperiode twee auto’s

Stel je een werknemer tijdens de vakantieperiode gelijktijdig twee of meer auto’s ter beschikking? Dan moet je het privégebruik per auto beoordelen. De bijtelling privégebruik auto pas je toe voor elke auto waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt.
Auto(‘s) met hoogste bijtelling
Heeft een medewerker meerdere auto’s van de zaak tot zijn beschikking, dan kun je de bijtelling privégebruik auto beperken tot één auto als:

  • De medewerker alleenstaand is
  • In zijn gezin maar één persoon een rijbewijs heeft

Je houdt in dat geval alleen rekening met de bijtelling van de auto met de hoogste bijtelling.

Hebben in het gezin van de medewerker twee personen een rijbewijs, dan bereken je de bijtelling over twee auto’s. Je houdt alleen rekening met de bijtelling van de twee auto’s met de hoogste bijtelling.
Let op: Dat rekening houden met de auto(‘s) met de hoogste bijtelling is nieuw. Vóór 2022 hield je rekening met de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde.

2. Tijdens vakantieperiode vervangende auto

Heeft een medewerker een auto van de zaak en krijgt hij tijdens de vakantieperiode een andere auto ter beschikking? Dan moet je bijtellen als de medewerker in het kalenderjaar in totaal meer dan 500 kilometer privé rijdt.
De bijtelling geldt dan voor beide auto’s, gedurende de periode dat deze auto’s aan de werknemer ter beschikking staan. Je moet het privégebruik voor elke auto naar tijdsgelang berekenen.

3. Alleen tijdens vakantie auto ter beschikking

Het kan zijn dat je een medewerker alleen voor de vakantieperiode een auto van de zaak ter beschikking stelt. Dan moet je de gereden privékilometers omrekenen tot het aantal privékilometers dat de werknemer zou rijden in een heel kalenderjaar. Als dit meer is dan 500 kilometer, bereken je de bijtelling naar tijdsgelang.

4. Werkgever verhuurt auto

Verhuur je een van je medewerkers tijdens de vakantieperiode een auto, dan is het afhankelijk van feiten en omstandigheden of je de bijtelling moet toepassen. Wil je weten of je moet bijtellen, dan kun je contact opnemen met de Belastingdienst
Belastingdienst/team Auto/PGA
Postbus 9001
6800 DB Arnhem

5. Sleutels inleveren tijdens vakantie

Rijdt een medewerker jaarlijks meer dan 500 kilometer privé met de auto van de zaak, maar levert hij tijdens een vakantieperiode van een maand de sleutels van de auto in, is de bijtelling dan van toepassing voor die maand?
In deze situatie moet je vaststellen of de auto nog ter beschikking staat tijdens de vakantie.
Zie de informatie van de Belastingdienst:

 

 

Bron: Forum Salaris

Terug

Nog niet uitgelezen?