Skip to main content
18 november 2014

Aantrekkelijker om AOW’er in dienst te nemen of in dienst te houden

Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om werknemers na hun AOW-leeftijd in dienst te nemen of te houden. De loondoorbetaling bij ziekte wordt vanaf 2016 beperkt op slechts 6 weken in plaats van 104 weken.

De loondoorbetaling bij ziekte is nu voor veel werkgevers nog een hinderpaal om gepensioneerden in dienst te nemen of te houden. Veel werkgevers zijn zich momenteel niet bewust van de risico’s van het in dienst nemen van AOW’ers. Ook werkgevers die werken met oproepcontracten of nul-urencontracten beseffen niet dat ze gehouden kunnen worden om de pensioengerechtigde 104 weken bij ziekte door te betalen. Wanneer werkgevers deze risico’s willen beperken, dienen ze te werken met een uitzendbureau of zich aan te sluiten bij een speciale ‘doorwerkcao’. Het komt ook voor dat de pensioengerechtigde als zzp’er ingehuurd wordt, maar de Belastingdienst is steeds kritischer op schijnzelfstandigheid. Dergelijke constructies zijn straks ook niet meer nodig. Ze kunnen op een gewoon arbeidscontract blijven doorwerken. Werkgevers hoeven een gepensioneerde vanaf 2016 nog maar zes weken het loon door te betalen als ze ziek worden in plaats van 104 weken.

Een voordeel van het in dienst houden van de pensioengerechtigde is dat de kennis en ervaring niet verloren gaat. De FNV is geen voorstander van deze plannen kijkend naar de jeugdwerkloosheid. Het is juist belangrijk om plaats te maken voor jongeren. Om verdringing te voorkomen worden werkgevers verplicht doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij reorganisaties.

Verder is een werkgever straks niet verplicht in te gaan op verzoeken van een AOW’er om het aantal te werken uren uit te breiden, zodat het niet ten koste kan gaan van andere werknemers. Zij hebben immers AOW- inkomsten en zijn niet volledig afhankelijk voor hun levensonderhoud van het loon dat zij verdienen uit hun werk. Gepensioneerden willen graag flexibiliteit en zijn meestal niet op zoek naar een volledige baan, omdat ze al een inkomen hebben. In de Wet Werk en Zekerheid is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen en er geen transitievergoeding verschuldigd is. Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen gelden wel weer de gewone ontslagregels.

Terug

Nog niet uitgelezen?