Skip to main content
21 februari 2020

Afgeven ketenmachtiging eHerkenning intermediair

Wanneer u een intermediair diverse diensten voor u laat uitvoeren waar eHerkenning voor nodig is, is het in een aantal situaties mogelijk om een ketenmachtiging in te stellen. Hiermee machtig je als organisatie de intermediair om zaken namens jouw bedrijf te regelen met behulp van eHerkenning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het machtigen van uw adviseur voor het regelen van diverse zaken in het UWV-portaal.

Overleg met uw adviseur of het afgeven van een ketenmachtiging voor u een optie is. Voor een aantal diensten zit de machtiging al verwerkt in het systeem zelf en is een ketenmachtiging niet nodig.

 • Wilt u een ketenmachtiging afgeven aan uw intermediair, maar beschikt u niet over eHerkenning?
  U hoeft in dit geval zelf geen eHerkenningsmiddel aan te vragen, maar dient de tussenpartij wel toestemming te geven voor de ketenmachtiging. Vul daarvoor het machtigingsformulier in. Bereid het volgende voor om de aanvraag te starten:
  • KvK nummer van uw organisatie
  • Uw persoonsgegevens
  • Gegevens van wie tekenbevoegd is voor uw organisatie
 • Wilt u een ketenmachtiging afgeven aan een intermediair en beschikt u al over eHerkenning?
  Neem dan contact op met uw eigen eHerkennings leverancier.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op 0314 – 369 111

Terug

Nog niet uitgelezen?