Skip to main content
25 april 2018

De no-riskpolis, looncompensatie bij ziekte

Neemt of heeft u een medewerker in dienst die bijvoorbeeld een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft (gehad)? Of valt deze persoon onder de doelgroep van de banenafspraak? Dan kunt u als werkgever bij ziekte van de medewerker een Ziektewet-uitkering aanvragen binnen de regeling no-riskpolis bij het UWV en hoeft u het loon niet door te betalen bij ziekte.

Voor een lijst met alle situaties waarbij een medewerker recht heeft op een no-riskpolis kunt u de website van het UWV raadplegen.

Heeft u in kaart welke medewerkers recht hebben op een no-riskpolis? 

Wanneer een medewerker  twee maanden in dienst is, mag u aan uw medewerker vragen of hij/zij recht heeft op een no-riskpolis. U mag hierbij niet vragen op basis van welke situatie er recht zou bestaan op een no-riskpolis. Bent u aangesloten zijn bij een arbodienst? Geef dan de resultaten van de inventarisatie aan hen door.

Wat als een medewerker ziek wordt?

Wanneer een medewerker zich bij u ziekmeldt, kunt u ook nog vragen of er eventueel recht is op een no-risk polis. Mocht dit zo zijn, meld uw medewerker dan binnen 6 weken ziek bij het UWV. Afhankelijk van uw afspraken met de arbodienst kan de arbodienst uw medewerker ook ziek melden.

Hoelang geldt de no-riskpolis?

Over het algemeen geldt de no-riskpolis vijf jaar vanaf het moment dat de medewerker bij u in dienst komt. Een belangrijke uitzondering hierop is de situatie waarbij er sprake is (geweest) van een Wajong-uitkering voor de medewerker; het recht op de no-riskpolis geldt dan zolang de medewerker bij u in dienst is. Andere uitzonderingen vindt u op de website van het UWV.

De uitkering binnen de no-riskpolis wordt niet doorbelast aan u via de Ziektewet-premie of WGA-premie.

Subsidie mogelijkheden

Neemt u een medewerker in dienst die onder bovengenoemde uitkeringen valt of onder de doelgroepverklaring valt dan kunt u recht hebben op subsidie.

Wilt u beoordelen of u met een medewerker in aanmerking komt voor subsidie? Kijk dan op:

www.subsidiecalculator.nl

 

Heeft u vragen over de no-riskpolis neem dan contact op met Vitacon Luteijn via 0316-74 01 15

Terug

Nog niet uitgelezen?