Skip to main content

Weten wat je koopt

Waarom een financieel due diligence onderzoek door Stolwijk vanWijk?

 • Inzicht
  Ontdek wat er speelt in een onderneming maar ook in de markt als het gaat om waarde drivers, financiële risico’s en kansen.
 • Weten wat je koopt
  Krijg met financieel due diligence onderzoek inzicht in financiële informatie en doe je voordeel met onze interpretatie.
 • Richtinggevend
  Weet waarop je kunt sturen als het gaat om bijvoorbeeld de waardering van je onderneming en de financiering en structurering van de transactie.

Financieel buy-side (aankoop) due diligence

Gedurende een acquisitietraject heb je in korte tijd veel vragen over de onderneming die je wilt kopen. Onvoldoende kennis hebben van specifieke transactierisico’s kan er dan toe leiden dat jij:

 • Zaken over het hoofd ziet en deze “lijken in de kast” pas na de aankoop ontdekt.
 • De juiste argumenten mist tijdens het onderhandelingsproces.

 

Wat koop je nu daadwerkelijk?

Met een financieel buy-side due diligence onderzoek helpen wij jou, als potentiële koper van een onderneming, de financiële veronderstellingen van de voorgenomen transactie te analyseren. De vraag ‘Wat koop je nu daadwerkelijk?’ staat centraal. Natuurlijk kun je met een financieel due diligence onderzoek naast inzicht in financiële informatie, ook rekenen op onze specialistische interpretatie van. Wij analyseren hiertoe zowel de historische financiële informatie van de onderneming, als de prognoses die de verkopende partij heeft opgesteld.

Belangrijkste doelstellingen van buy-side due diligence onderzoek:

 • Inzicht geven in de belangrijkste waarde drivers van de onderneming.
 • Inzicht geven in financiële risico’s en kansen.
 • Toetsen van initiële veronderstellingen en criteria (o.a. voor jouw waardering van de onderneming). Dit met name door analyse van:
  • Onderliggende historische financiële informatie
  • Tussentijdse financiële ontwikkelingen
  • Financiële verwachtingen van de onderneming
  • Potentiële onderhandelingspunten en/of dealbreakers (om jouw onderhandelingspositie te versterken, bijvoorbeeld gericht op een prijscorrectie)

Zo maak je een afgewogen beslissing

De uitkomsten van een financieel due diligence onderzoek en onze interpretatie van de gegevens geven richting aan diverse aspecten van de acquisitie. Met het extra inzicht kun je een afgewogen beslissing nemen over bijvoorbeeld de waardering van de onderneming en de financiering en structurering van de transactie.

Financieel sell-side due diligence

Is de situatie omgekeerd en ben jij in een verkoopproces niet de kopende maar verkopende partij,  dan nodig je doorgaans meerdere potentiële kopers uit. Die verrichten vervolgens ieder voor zich hun eigen boekenonderzoek. Begrijpelijk, maar dit kan jou als verkoper veel tijd en geld kosten. Een sell-side due diligence onderzoek/vendor assistance kan dan uitkomst bieden.

Een sell-side due diligence onderzoek levert jou een rapportage op van de te verkopen onderneming of een bedrijfsonderdeel. We doen het onderzoek in opdracht van de verkoper, maar voeren het expliciet uit voor de koper.

Voordelen van financieel sell-side due diligence onderzoek:

Jij als verkopende partij en due diligence opdrachtgever:

 • Bepaalt de omvang en diepgang van de vendor assistance werkzaamheden
 • Krijgt slechts één keer te maken met onderzoek
 • Bent niet verplicht om vroegtijdig exclusiviteit aan een aspirant koper te verlenen – zo kun je meerdere partijen voor langere tijd in het verkoopproces betrokken houden
 • Krijgt als eerste inzage in de due diligence bevindingen, waarna je eventuele negatieve punten nog kunt repareren of op een juiste manier kunt adresseren

Sneller naar hoogwaardige biedingen

Onze vendor assistance rapportage van de sell-side due diligence stellen we ter beschikking aan potentiële kopers en hun adviseurs. Aangezien de rapportage aandachtspunten en risico’s voor potentiële kopers identificeert en inzicht verschaft, hoeven zij met de rapportage op zak slechts nog beperkt eigen onderzoek te doen. Ze kunnen hierdoor sneller kwalitatief hoogwaardige biedingen uitbrengen. En mochten er biedingen van meerdere kopers zijn, dan zijn die allemaa gebaseerd op gelijkwaardige informatie.

Wat koop je nu eigenlijk écht?

Wij helpen je inzicht krijgen in belangrijke waardebepalende factoren, neem contact met ons op.