Skip to main content
12 november 2020

Belastingplan 2021: Wijziging uitfasering van de Levensloopregeling

Via het Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2021 wil de overheid een aantal wijzigingen doorvoeren in het overgangsrecht. Op dit moment is dit wetsvoorstel nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer kunnen nog wijzigingen aanbrengen in het wetsvoorstel, waaronder dit onderdeel.

Onlangs publiceerden wij een bericht over de overgangsregeling in het kader van de uitfasering van de Levensloopregeling per 1 januari 2022. 

In dit artikel wordt de systematiek van de uitfasering besproken en de gevolgen daarvan voor de belastingheffing, het recht op en/of de hoogte van je toeslagen. Met dit artikel hebben wij inzichtelijk willen maken dat planning van de opname uit het levenslooptegoed, kan leiden tot belastingbesparing en/of zoveel als mogelijk toeslagbehoud.

In het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt staan onderstaande wijzigingen: 

1. Levensloopinstelling wordt inhoudingsplichtig
De Levensloopinstelling (bank of verzekeraar) wordt inhoudingsplichtig voor de (fictieve) uitkering van het tegoed, in plaats van de ex-werkgever.

2. Toepassing heffingskortingen
Bij de inhouding wordt geen rekening gehouden met heffingskortingen, waaronder de levensloopverlofkortingen. Deze kunnen te gelde worden gemaakt in de aangifte inkomstenbelasting over 2021.

3. Fictieve genietingsmoment wordt 1 november 2021
Het fictieve genietingsmoment van het levenslooptegoed wordt vervroegd van 31 december 2021 naar 1 november 2021.

De levensloopinstellingen hebben aangegeven uiterlijk begin 2021 haar deelnemers aan een levensloopregeling erop te wijzen dat het eindigen van levensloopregeling gevolgen kan hebben voor de belastingheffing, toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen.

Tot slot is recent bekend geworden dat omzetting van een levenslooptegoed in verlofaanspraken fiscaal niet gefaciliteerd gaat worden.

Ben je deelnemer van een levensloopregeling en wil je graag sparren over je mogelijkheden? Dan kun je telefonisch (06 3032 2635) of per mail contact opnemen met onze collega Erwin ten Holder, fiscalist.

Terug

Nog niet uitgelezen?