Skip to main content

Wat betekent een bedrijfsovername fiscaal?

Waarom een fiscaal due diligence onderzoek door Stolwijk vanWijk?

 • Volledig overzicht
  Alle fiscale risico’s in beeld. Zowel die uit de periode vóór de overname van de onderneming als mogelijke toekomstige onzekerheden.
 • Fiscale kansen benutten
  Alles op een rij: Uit welke fiscale mogelijkheden kun je als kopende partij voordeel halen?
 • Op alles voorbereid
  Put uit onze jarenlange ervaring met financieel due diligence, fiscaal due diligence en HR due diligence. Met ons ben je voorbereid op elke vraag van een potentiële koper.

Alle fiscaal-juridische zaken voor bedrijfsovername, beoordeeld

Bij de aankoop of verkoop van een onderneming is het van groot belang om ook de fiscale aspecten van de transactie goed te bekijken. Bij een overname neem je namelijk vaak ook de fiscale risico’s en verplichtingen uit het verleden over. Deze risico’s kunnen we voor je in kaart te brengen met een fiscaal due diligence onderzoek. Hierbij beoordelen we alle fiscaal-juridische onderwerpen die relevant zijn bij een bedrijfsovername. Ons doel? Jou een duidelijk en onafhankelijk overzicht geven van de mogelijke fiscale kansen en bedreigingen van de onderneming die je wilt overnemen.

Topics van ons due diligence onderzoek:

 • In kaart brengen van fiscale risico’s die samenhangen met de periode vóór de bedrijfsovername en toekomstig kunnen ontstaan
 • Advies over fiscale optimalisatie en fiscale kansen binnen de overname
 • Opstellen van specifieke garantiebepalingen en vrijwaringen in het overnamecontract ter bescherming van jouw belangen
 • Advies over benodigde fiscale aanpassingen na de totstandkoming van de transactie of het opzetten van een optimale fiscale structuur

Verschillende belastingsoorten bij due diligence

Hieronder geven we een kort overzicht van de verschillende belastingsoorten die aan bod kunnen komen tijdens het fiscale due diligence-onderzoek:

Voor de heffing van vennootschapsbelasting beoordelen we voor je of de aangiften vennootschapsbelasting van het over te nemen bedrijf over de voorgaande jaren correct zijn ingediend. Als dit niet het geval is, zijn er aanvullende fiscale verplichtingen voor de vennootschap. Die verplichtingen maar ook de mogelijke omvang ervan brengen we in kaart. In internationale structuren checken we ook of de fiscale verplichtingen voor transfer pricing correct zijn toegepast.

En hoe zit het eigenlijk met de fiscale gevolgen van de transactie? Ook daar letten we op. Een transactie kan bijvoorbeeld leiden tot een verbreking van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Ook kan een transactie tot gevolg hebben dat een eventueel recht op fiscale verliescompensatie vervalt. Beide situaties kunnen fiscale sancties met zich meebrengen. Naast het in kaart brengen van de fiscale risico’s, adviseren wij je ook over de (fiscale) structurering van de transactie en de – na de transactie – fiscaal meest optimale opzet van de (groeps)structuur.

Ook risico’s op het gebied van de heffing van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen brengen wij grondig voor jou in kaart. Er kunnen aanzienlijke financiële risico’s voortvloeien uit het inhuren van arbeidskrachten en bijvoorbeeld ZZP-ers. Ook beoordelen wij de arbeidsvoorwaarden van medewerkers van de over te nemen onderneming voor je en checken we of alle betalingen aan medewerkers correct zijn meegenomen in de salarisadministratie.

Tijdens het onderzoek kijken we naar de btw-risico’s, waaronder de juiste tarieftoepassing en eventuele vrijstellingen. Verder beoordelen we hoe de organisatie omgaat met aftrek van voorbelasting. En we inventariseren de risico’s van transacties met buitenlandse partijen of transacties die in het buitenland plaatsvinden. Ben je van plan onroerende zaken over te nemen? Ook dan kun op ons rekenen voor begeleiding bij het optimaliseren van de transactie.

Bij een bedrijfsovername kan de heffing van overdrachtsbelasting een belangrijk onderwerp zijn. De aankoop van een onderneming (activa/passiva) of een vennootschap kan leiden tot verschuldigde overdrachtsbelasting. Is dit het geval, dan kunnen we je adviseren over mogelijke alternatieve structuren om de belastingdruk te minimaliseren.

Wat doet een bedrijfsovername fiscaal voor jouw financiën?

Alle risico’s helder met fiscaal due diligence onderzoek, neem contact met ons op.