Skip to main content

Overeenkomst Expertise Servicepakket 2023

Opdrachtgever wenst gebruik te maken van het Expertise Servicepakket en heeft zich daarvoor aangemeld via de website van opdrachtnemer, Stolwijk Kennisnetwerk. Bij de aanmelding heeft opdrachtgever aangegeven welk Expertise Servicepakket hij wenst af te nemen voor het huidige boekjaar (2023). Opdrachtnemer gaat hierbij akkoord met de volgende voorwaarden.

Artikel 1 – Inhoud van het Expertise Servicepakket

Afhankelijk van het door opdrachtgever gekozen Expertise Servicepakket zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Expertise Servicepakket Goud, Expertise Servicepakket Zilver en Expertise Servicepakket Brons

Kosteloze deelname aan de volgende bijeenkomsten:

Heeft opdrachtgever nog niet eerder van het Expertise Servicepakket gebruikgemaakt, dan is deelname aan de eerste Fiscaal & Actueel sessie kosteloos.

Expertise Servicepakket Goud

De opdrachtnemer gebruik makende van Expertise Servicepakket Goud heeft naast voornoemde bijeenkomsten recht op:

Expertise Servicepakket Zilver

De opdrachtnemer gebruik makende van Expertise Servicepakket Zilver heeft naast voornoemde bijeenkomsten recht op:

Expertise Servicepakket Brons

De opdrachtnemer gebruik makende van Expertise Servicepakket Brons heeft recht op voornoemde bijeenkomsten.

Artikel 2 – Duur van de overeenkomst

Opdrachtgever en opdrachtnemer gaan deze overeenkomst aan voor de duur van kalenderjaar 2023 en eindigt derhalve van rechtswege per 31 december 2023.

Artikel 3 – Vergoeding voor het Servicepakket 2023

Opdrachtgever voldoet aan opdrachtnemer een vergoeding van:

Al deze bedragen zijn exclusief 21% omzetbelasting.

Artikel 4 – Algemene voorwaarden