Maak je keuze

Overeenkomst Expertise Servicepakket 2022

Opdrachtgever wenst gebruik te maken van het Expertise Servicepakket en heeft zich daarvoor aangemeld via de website van opdrachtnemer, Stolwijk Kennisnetwerk. Bij de aanmelding heeft opdrachtgever aangegeven welk Expertise Servicepakket hij wenst af te nemen voor het huidige boekjaar (2022). Opdrachtnemer gaat hierbij akkoord met de volgende voorwaarden.

Artikel 1. Inhoud van het Expertise Servicepakket

Afhankelijk van het door opdrachtgever gekozen Expertise Servicepakket zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Expertise Servicepakket Goud, Expertise Servicepakket Zilver en Expertise Servicepakket Brons

Kosteloze deelname aan de volgende bijeenkomsten:

 • vier Fiscaal & Actueel bijeenkomsten die opdrachtnemer organiseert op:
  • Sessie 1: 16, 17 of 22 maart 2022
  • Sessie 2: 7, 9 of 14 juni 2022
  • Sessie 3: 14, 15 of 20 september 2022
  • Sessie 4: 29 en 30 november of 8 december 2022

Expertise Servicepakket Goud

De opdrachtnemer gebruik makende van Expertise Servicepakket Goud heeft naast voornoemde bijeenkomsten recht op:

 • twee keer twee uur persoonlijke ondersteuning door specialisten in dienst van opdrachtnemer. Indien de uren aan het eind van de looptijd van deze overeenkomst niet door opdrachtnemer zijn benut, dan komen de uren te vervallen;
 • gebruikmaking van model-nieuwsbrief voor eigen klanten;
 • gebruikmaking van modelovereenkomsten;
 • een korting van 10% op de uurtarieven van de fiscale adviseurs, die opdrachtnemer hanteert. Als tijdens het uitvoeren van een afzonderlijke (advies) opdracht de looptijd van deze overeenkomst is verstreken en de overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt verlengd, heeft opdrachtnemer recht op de korting van 10% voor de duur en werkzaamheden van die afzonderlijke opdracht. Voor afzonderlijke opdrachten welke worden overeengekomen na het verstrijken van de looptijd van deze overeenkomst geldt de korting niet.

Expertise Servicepakket Zilver

De opdrachtnemer gebruik makende van Expertise Servicepakket Zilver heeft naast voornoemde bijeenkomsten recht op:

 • één keer twee uur persoonlijke ondersteuning door specialisten in dienst van opdrachtnemer. Indien de uren aan het eind van de looptijd van deze overeenkomst niet door opdrachtnemer zijn benut, dan komen de uren te vervallen;
 • gebruikmaking van model-nieuwsbrief voor eigen klanten.

Expertise Servicepakket Brons

De opdrachtnemer gebruik makende van Expertise Servicepakket Brons heeft recht op voornoemde bijeenkomsten.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst

Opdrachtgever en opdrachtnemer gaan deze overeenkomst aan voor de duur van kalenderjaar 2022 en eindigt derhalve van rechtswege per 31 december 2022.

Artikel 3. Vergoeding voor het Servicepakket 2022

Opdrachtgever voldoet aan opdrachtnemer een vergoeding van:

 • Expertise Servicepakket Goud : € 995
 • Expertise Servicepakket Zilver: € 550
 • Expertise Servicepakket Brons : € 275

Al deze bedragen zijn exclusief 21% omzetbelasting.

Artikel 4. Algemene voorwaarden

 1. Op deze overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Stolwijk Kelnnisnetwerk van opgenomen op de website van opdrachtnemer, te downloaden via leveringsvoorwaarden. De algemene leveringsvoorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst.
 2. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.