Skip to main content

Verantwoordelijkheid, een kwestie van geven en nemen

Tristan van Uum en Peter Eskes verschillen slechts 6 jaar in leeftijd. Jonge professionals met ieder een andere staat van dienst. Tristan staat aan het begin van zijn carrière, terwijl Peter zijn extra jaren gebruikte om sprongen te maken. Benieuwd als we zijn naar hoe Peter zijn junior collega bij Stolwijk vanWijk meeneemt in zijn ontwikkeling, stellen wij de heren een aantal vragen over verantwoordelijkheid geven en nemen.

Eigen verantwoordelijkheid geven en daar als ontvanger goed mee om leren gaan. Dat is voor een mensgerichte organisatie als Stolwijk Kennisnetwerk, waar Stolwijk vanWijk deel van uitmaakt, een belangrijke pijler. Peter en zijn collega overnamespecialist Hugo Versloot – Hugo is bij dit interview niet betrokken, maar wordt door Tristan wel genoemd – begeleiden Tristan, maar laten hem vooral vrij. Peter: “In mijn optiek kan Tristan alleen een goede persoonlijke ontwikkeling doormaken als hij de ruimte krijgt om zelfstandig zijn werk te doen. Hugo en ik hebben vooral een coachende rol. Wij stimuleren Tristan om zaken op te pakken, zoals hij denkt dat het goed is. We vinden het fijn dat hij vragen stelt als dat nodig is. Verder laten wij hem begaan en kijken soms over zijn schouder mee. Dat betekent dus dat wij er bij hem niet constant bovenop zitten. Fouten maken mag ook gewoon. We geven dan onze feedback en dan gaat het de volgende keer goed.”

“Voor mij geldt eigenlijk dat ik mij meteen thuis voelde bij SKN. Al tijdens het sollicitatiegesprek belandde ik in een warm bad. Toen ze mij tijdens mijn jaargesprek eind 2022 vroegen om te participeren voelde ik geen enkele twijfel. Dit is een organisatie waar ik het volste vertrouwen in heb en waar ik nog heel lang voor wil werken.”

Je zegt dat je niet twijfelde, maar je hebt de regeling toch wel even tegen het licht gehouden?
“Natuurlijk deed ik dat. Ik heb het er thuis over gehad, want je gaat toch een langdurig commitment aan, waar ook een investering aan vast zit. Maar het vertrouwen dat sprak uit de vraag of ik wilde deelnemen deed mij ontzettend goed.

“Vanuit mezelf vind ik het niet per se makkelijk om zaken uit handen te geven, maar ik zie gewoon wat het ons oplevert”

Peter Eskes over vertrouwen geven.

Kwaliteit van het werk

Tristan geeft aan dat hij wel wat kan met die feedback: “Ik vind dat fijn. Ik leer daarvan en merk ik dat ik steeds minder woorden en uitleg nodig heb. Mijn werk gaat meer vanzelf, ik zie dat er steeds minder correcties nodig zijn.” Peter beaamt dat: “Door de zelfstandigheid van Tristan de ruimte te geven, gaat de kwaliteit van zijn werk omhoog. We zijn heel druk en ons werk is analytisch van aard. Het gaat om uitwerken, berekenen, controleren, analyseren. Die verantwoordelijkheid moeten we ook bij iemand neer kunnen leggen, zodat wij zelf voldoende tijd overhouden voor het contact met de klant, voor strategische advisering.”

Tristan zegt te merken dat hij steeds meer zaken kan doorgronden en daardoor gemakkelijker dossiers kan voorbereiden. Hij heeft ook steeds vaker direct contact met klanten. Over zijn ambitie zegt hij: “Ik wil graag doorgroeien binnen Stolwijk vanWijk. Stap voor stap wil ik ernaartoe dat ik het niveau van Peter en Hugo kan aantikken. Om dat te bereiken, zal ik in mijzelf moeten investeren, steeds wat extra’s op moeten pakken. Voor nu is mijn ambitie er voornamelijk op gericht mijn kennis te vergroten, één stap tegelijk.”

Stolwijk vanWijk groeide de afgelopen tijd stevig door. Binnen twee jaar kwamen er steeds nieuwe collega’s bij en na een aanstaande verdere uitbreiding (2 junior consultants en een werkstudent) komt het team van Stolwijk vanWijk op 7.

Peter: als ik nu kijk naar ons team, dan zijn Hugo en ik eindverantwoordelijk. Tristan en zijn collega’s staan daarentegen nog aan het begin van hun carrière. Dat betekent dat er een middenlaag ontbreekt, die we nu met een flexibele schil invullen. Die situatie is wat mij betreft nog niet ideaal, maar bezorgt mensen zoals Tristan wel een mooie uitdaging. Wij zetten hem nu in op analytisch werk. Hij kan de kennis en ervaring die hij nu opdoet, inzetten om op termijn medior en – als hij dat wil en daarvoor gaat – later senior overnameadviseur te worden.

Peter Eskes (links)

  • Partner / Overnamespecialist Stolwijk vanWijk
  • 2012 / 2013 stage bij team fiscaal Stolwijk Kelderman
  • EY tot einde 2018
  • In 2019 toegetreden tot Stolwijk vanWijk

Leerweg

Op de vraag hoe beiden het vinden om respectievelijk vertrouwen te geven en te krijgen, antwoordt Peter als eerste dat hij vertrouwen geven absoluut belangrijk vindt, maar zelf wel over een drempel moest. “Vanuit mezelf vind ik het niet per se makkelijk om zaken uit handen te geven, maar ik zie gewoon dat het ons veel oplevert. Omdat we zo druk zijn moet ik ook wel. Voor mij is dit (vertrouwen geven, red.) dus ook een leerweg.”

Peter neemt kort de rol van interviewer op zich en vraagt aan Tristan: “Hoe ervaar jij dat eigenlijk?” Tristan: “Het vertrouwen dat ik krijg brengt weleens wat extra druk met zich mee. Maar daar kan ik goed mee omgaan. Het heeft ook voordelen. Zo ben ik nu nauwer betrokken bij de zaken, dan toen ik werkstudent was. Ik merk dat ik nu ook beter let op wat er staat, meer probeer te signaleren als ik iets zie. Zo kan ik Peter en Hugo proactief faciliteren. Dat is iets waarin ik verder wil groeien, want door dingen te signaleren, kom je binnen een project op een andere manier, inhoudelijker, met elkaar in gesprek.” Peter beaamt dit: “Klopt. Je ziet de impact van Tristans werkzaamheden zeker terug. Zijn analyse, en onze gesprekken daarover, hebben bijvoorbeeld invloed op de transactieprijs. Iets waar onze klanten extra succes aan ontlenen.”

Terug