Skip to main content

Samenwerking

Als kennisorganisatie met 6 specialistische labels kun je natuurlijk niet om het thema ‘samenwerking’ heen. Samen een breed dienstenportfolio opbouwen heeft Stolwijk Kennisnetwerk aan de ene kant ver gebracht. Anderzijds realiseren wij ons dat het zoeken naar – en optimaliseren van – samenwerking nooit klaar is.

Wendbaar blijven

Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) telt inmiddels zo’n 240 medewerkers. Optimaal blijven samenwerken, in een organisatie die we vooral ook wendbaar willen houden, is en blijft een mooie uitdaging. Niet alleen werken er mensen met een arbeidscontract bij de verschillende SKN labels. Ook met externe krachten werken wij succesvol en flexibel samen. Het thema samenwerken houdt voor ons echter meer in. Hieronder benoemen we een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Integrale dienstverlening

Volgens onze missie willen wij de toegevoegde waarde leveren, die bijdraagt aan het duurzame succes van onze medewerkers en klanten. Verdere groei van onze integrale samenwerking is een in dit verband een voorwaarde.

Vanuit de verschillende SKN labels – samen – onze klanten naar behoefte bedienen: dat is een belangrijk speerpunt in de ontwikkeling van ons kennisnetwerk. ‘Samen’ is dan ook één van onze belangrijkste kernwaarden.

Door samenwerkende specialisten te blijven verenigen in Stolwijk Kennisnetwerk, bouwen wij aan een organisatie die zowel interessant is voor opdrachtgevers als voor medewerkers én (aankomende) young professionals.

Integrale klantsessies

In 2021 organiseerden wij binnen SKN diverse ‘Integrale Klantsessies’. Tijdens deze bijeenkomsten stonden specifieke klanten centraal en wisselden de aanwezigen informatie uit in het belang van deze klant. Deelnemers gaven achteraf aan verrast te zijn over de inzichten die zij tijdens deze klantsessies verwierven. Met de focus op een integraal samenwerkend SKN, waarbij de strategie van de klant centraal staat, zullen we in 2022 de klantsessies vervolgen. Met waar mogelijk een aanvullende verdieping.

SKN Medewerkers participatieplan

In de aanloop naar 2021 werkte SKN in samenwerking met een extern adviesbureau een medewerkers participatieplan uit. Medewerkers vanuit hogere functiegroepen kregen de mogelijkheid om financieel deel te nemen in organisatie. De totstandkoming en implementatie van het plan verliepen soepel en harmonieus. Lees hierover ook het interview hiernaast.

SKN-participanten: aandeelhouders of cultuurbewaarders?

Lees interview

Andere thema’s

Ook interessant