Accountancy: regels of reflectie?

De controlerend accountant van vandaag voert een innerlijke strijd als het gaat om belangenbehartiging en tijdsbesteding. Beide kosten tijd en dus geld. Hoe ga je daarmee om? Controlerend accountant en SKN partner Roeland Scheuter geeft zijn mening.

Lees interview

Wet- en regelgeving | getallen

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) hebben vooral Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten en Vitacon Luteijn HR Specialisten te maken met wet- en regelgeving en certificeringen. Hieronder volgt een beknopte uiteenzetting.

Stolwijk Kelderman

AFM steekproef voor de SIRA

voor het toezicht van de accountancy vallen we in principe onder het doorlopende toezicht van de SRA. Het AFM kan themagericht echter informatie opvragen bij de accountantsorganisaties. Afgelopen jaar hebben ze dat gedaan met betrekking tot de systematische integriteitsrisico-analyse (SIRA). Als accountantsorganisatie vielen wij in deze steekproef. Onze SIRA is opgevraagd door het AFM. Daaruit zijn een aantal goede punten benoemd, maar ook een aantal verbeterpunten uit naar voren gekomen.

Interessante getallen uit 2019

 • 1.265 jaarrekeningen opgesteld
 • 1.364 aangiftes inkomstenbelasting verzorgd
 • 859 VPB aangiftes verzorgd
 • 294 controle-opdrachten afgerond
 • 435 nieuwe opdrachten geaccepteerd
 • 21 gecertificeerde accountants werkzaam, hiervan zijn er 10 als externe accountant ingeschreven in het AFM-register
 • 84 consultaties

Uitgevoerde kwaliteitstoetsingen

 • Er zijn 9 opdracht gerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s) afgerond en 8 opgestart
 • Er waren 19 interne reviews, waarvan:
  • 7 samensteldossiers
  • 8 controledossiers
  • 4 fiscale dossiers

De fiscale en controledossiers zijn vanuit de interne kwaliteitstoetsingen als voldoende beoordeeld. Bij de beoordeling van de samensteldossiers zijn een aantal verbeterpunten geconstateerd. Met behulp van de inzet van de collega’s van het MKB-team heeft dit geleid tot een verbeterslag in de dossiers. Bij de externe review in 2019 zijn deze verbeteringen ook positief gewaardeerd.

Vitacon Luteijn

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage onder klanten van Vitacon Luteijn in 2019:

 • Landelijk gemiddelde (voorlopig cijfer)
4,135%
 • Alle klanten van Vitacon Luteijn
4,12%

Verzuimfrequentie

 • Landelijk gemiddelde aantal keer
0,92
 • Alle klanten van Vitacon Luteijn aantal keer
0,68

Behaalde successen

 • Team Preventie & Verzuim hernieuwde haar ISO-certificering voor de Arbodienst. Het nieuwe certificaat is geldig tot in 2021.
 • Team Salaris & Advies draaide samen met Vitacon Westland in 2018 105.500 stroken. Dit waren er 36.500 meer dan in 2017

Stolwijk Kennisnetwerk

Omzet

De totale omzet van Stolwijk Kennisnetwerk in 2018 bedroeg 10.648.000 euro, tegen een omzet van 10.076.000 euro in 2017.

AVG

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. In de aanloop naar 25 mei is er binnen SKN een AVG-projectgroep benoemd. Deze heeft, ook na 25 mei, geholpen de organisatie AVG-proof te maken. Processen werden doorgelicht. Daarbij werd vastgesteld waar in deze processen persoonsgegevens in beeld komen en of wij in een dergelijke situatie verwerker of verantwoordelijke zijn.  Waar wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens hebben wij bij klanten nieuwe opdrachtbevestigingen opgevraagd. Daar waar wij verwerker van persoonsgegevens zijn hebben wij met de betrokkenen verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Ook met onze leveranciers hebben wij de overeenkomsten in het kader van de AVG opnieuw beoordeeld / geformaliseerd.

% lagere verzuimfrequentie klanten Vitacon Luteijn

Nieuwe opdrachten geaccepteerd

Miljoen euro omzet voor Stolwijk Kennisnetwerk

Thema's (ook interessant)

Duurzaamheid

Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) onderkent het belang van energiebesparing in het bedrijfsleven. Overigens niet alleen vanuit ...

Lees meer

Eigen verantwoordelijkheid

Vertrouwen speelt een belangrijke rol binnen SKN. De laatste drie jaar wordt steeds meer toegewerkt naar een model van ...

Lees meer

Specialisten én generalisten

Stolwijk Kennisnetwerk besteedt veel aandacht aan ontwikkeling. Bijvoorbeeld aan persoonlijke en talentontwikkeling, maar ...

Lees meer

Procesbeheersing / Innovatie

Pionierend innoveren vormt in onze branche, waar wet- & regelgeving en taakgerichtheid belemmerende factoren zijn, ...

Lees meer