Accountancy: regels of reflectie?

De controlerend accountant van vandaag voert een innerlijke strijd als het gaat om belangenbehartiging en tijdsbesteding. Beide kosten tijd en dus geld. Hoe ga je daarmee om? Controlerend accountant en SKN partner Roeland Scheuter geeft zijn mening.

Lees interview

Wet- en regelgeving | getallen

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) hebben vooral accountantskantoren Stolwijk Kelderman, Stolwijk Philipsen en HR-specialist Vitacon Luteijn te maken met wet- en regelgeving en certificeringen. Hieronder volgt een beknopte uiteenzetting.
 

Stolwijk Kelderman

AFM steekproef voor de SIRA

voor het toezicht van de accountancy vallen we in principe onder het doorlopende toezicht van de SRA. Het AFM kan themagericht echter informatie opvragen bij de accountantsorganisaties. Afgelopen jaar hebben ze dat gedaan met betrekking tot de systematische integriteitsrisico-analyse (SIRA). Als accountantsorganisatie vielen wij in deze steekproef. Onze SIRA is opgevraagd door het AFM. Daaruit zijn een aantal goede punten benoemd, maar ook een aantal verbeterpunten uit naar voren gekomen.

Interessante getallen uit 2020

 • 279 controle-opdrachten afgerond
 • 562 nieuwe opdrachten geaccepteerd
 • 27 gecertificeerde accountants werkzaam, hiervan zijn er 11 als externe accountant ingeschreven in het AFM-register
 • 147 consultaties in 2020

Uitgevoerde kwaliteitstoetsingen

 • Er zijn 14 opdracht gerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s) afgerond
 • Er zijn 8 mentoring-sessies geweest
 • Er waren 27 interne reviews, waarvan:
  • 12 samensteldossiers
  • 9 controledossiers
  • 1 beoordelingsdossier
  • 5 fiscale dossiers

 

Vitacon Luteijn

Verzuimpercentage 2021

Het verzuimpercentage onder klanten van Vitacon Luteijn:

 • Landelijk gemiddelde (Q1 en Q2 2021)
4,75%
 • Alle klanten van Vitacon Luteijn (2021 t/m 15-11)
4,51%

Verzuimfrequentie 2020

 • Landelijk gemiddelde aantal keer (2020)
1,2
 • Alle klanten van Vitacon Luteijn aantal keer (2021 t/m 15-11)
0,62

Behaalde successen

 • Team Preventie & Verzuim hernieuwde haar ISO-certificering voor de Arbodienst. Het nieuwe certificaat is geldig tot in 2021.
 • Team Salaris & Advies draaide in 2020 150.624 stroken.
 • In de Accountancy Vanmorgen Top 50 kwam Stolwijk Kennisnetwerk in 2021 binnen op plek 33.

 

Stolwijk Kennisnetwerk

Omzet

De totale omzet van Stolwijk Kennisnetwerk in 2020 bedroeg 15,9 miljoen euro.

FTE

Bij Stolwijk Kennisnetwerk werkten in 2020 137 FTE.

AVG

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. In de aanloop naar 25 mei is er binnen SKN een AVG-projectgroep benoemd. Deze heeft, ook na 25 mei, geholpen de organisatie AVG-proof te maken. Processen werden doorgelicht. Daarbij werd vastgesteld waar in deze processen persoonsgegevens in beeld komen en of wij in een dergelijke situatie verwerker of verantwoordelijke zijn.  Waar wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens hebben wij bij klanten nieuwe opdrachtbevestigingen opgevraagd. Daar waar wij verwerker van persoonsgegevens zijn hebben wij met de betrokkenen verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Ook met onze leveranciers hebben wij de overeenkomsten in het kader van de AVG opnieuw beoordeeld / geformaliseerd.

% lagere verzuimfrequentie klanten Vitacon Luteijn

Is onze positie in de Accountancy top 50

Miljoen euro omzet voor Stolwijk Kennisnetwerk

Thema's (ook interessant)

Duurzaamheid

Sustainable Development Goals helpen SKN duurzamer te denken en werken Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) wil als kennisorganisatie ...

Lees meer

Eigen verantwoordelijkheid

Vertrouwen speelt een belangrijke rol binnen SKN. De laatste drie jaar wordt steeds meer toegewerkt naar een model van ...

Lees meer

Specialisten én generalisten

Stolwijk Kennisnetwerk besteedt veel aandacht aan ontwikkeling. Bijvoorbeeld aan persoonlijke – en talentontwikkeling, ...

Lees meer

Procesbeheersing / Innovatie

Pionieren en innoveren vormen in onze branche – waar wet- & regelgeving en taakgerichtheid belemmerende factoren ...

Lees meer