"Gemeentecontrole volgens specialistisch recept"

Rond 2015 zaten veel gemeenten met de handen in het haar. Zij konden geen accountant meer vinden om de jaarrekening te controleren. Stolwijk Kelderman stelde direct een specialistisch team samen.

Lees interview

Specialisten én generalisten

Stolwijk Kennisnetwerk besteedt veel aandacht aan ontwikkeling. Bijvoorbeeld aan persoonlijke – en talentontwikkeling, maar zeker ook in vakinhoudelijke zin. Door medewerkers te stimuleren zich te focussen op specifieke vakkennis, groeit het aantal specialisten binnen SKN nog iedere dag.

Laten we niet vergeten te vermelden dat generalisten natuurlijk even belangrijk zijn. Zeker binnen een organisatie als SKN. Ondernemers en bestuurders willen immers kunnen rekenen op een breed georiënteerde vertrouwde adviseur. Het zijn dan ook juist de generalisten die onze klanten in contact brengen met die ene collega, die precies weet waarop je moet letten bij een bedrijfsovername, procesoptimalisatie of andere niet alledaagse zaken.

Netwerk van specialisten

In de loop der jaren werd ons duidelijk dat onze klanten een adviesorganisatie waarderen, die hen breed ondersteunt bij ondernemen en besturen. Dit heeft ons geïnspireerd om de dienstverlening vanuit SKN steeds verder uit te breiden. Eerst op het gebied van diverse HRM gerelateerde vraagstukken. En vervolgens in de richting van proces & IT, bedrijfsovername en herstructurering. Maar ook binnen onze oorspronkelijke dienstverlening, accountancy- en fiscaliteit, zien we steeds meer vakspecialisten verrijzen in onze teams. Lees binnen deze context het interview hiernaast.

Waardevolle generalisten

Zoals gezegd is er ook voor generalistische adviseurs meer dan genoeg plek binnen onze organisatie. Zo is ons team parttime controlling (PTC) in feite een spin-off van de voormalige samenstelafdeling (het huidige team MKB). Team PTC bestaat uit rasechte generalisten. Zij analyseren bedrijfsinformatie en dragen goed onderbouwde adviezen aan bij klanten. Bijvoorbeeld rondom organisatie, processen en innovatie. De specialisten binnen SKN zorgen op hun beurt dat het geadviseerde in de praktijk ook echt werkt.

Klik hier voor een overzicht van onze oplossingsgerichte specialistische diensten.

+ klanten worden geholpen door onze specialisten

gemeentes en gemeenschappelijke regelingen bediend

Thema's (ook interessant)

Eigen verantwoordelijkheid

Vertrouwen speelt een belangrijke rol binnen SKN. De laatste drie jaar wordt steeds meer toegewerkt naar een model van ...

Lees meer

Arbeidsmarkt

Samen vérder Onze medewerkers beantwoorden de vraag ‘wat waardeer je het meest aan SKN?’ met: “Het ...

Lees meer

Mensbenadering

Stolwijk Kennisnetwerk staat bekend als organisatie met een mensgerichte cultuur. Dit komt tot uiting in zowel ons personeelsbeleid, ...

Lees meer

Procesbeheersing / Innovatie

Pionieren en innoveren vormen in onze branche – waar wet- & regelgeving en taakgerichtheid belemmerende factoren ...

Lees meer