"Gemeentecontrole volgens specialistisch recept"

Rond 2015 zaten veel gemeenten met de handen in het haar. Zij konden geen accountant meer vinden om de jaarrekening te controleren. Bij Stolwijk Kelderman werd direct een team van specialisten gevormd.

Lees interview

Specialisten én generalisten

Stolwijk Kennisnetwerk besteedt veel aandacht aan ontwikkeling. Bijvoorbeeld aan persoonlijke en talentontwikkeling, maar zeker ook vakinhoudelijk. Door medewerkers te stimuleren zich te focussen op specifieke vakkennis, groeit nog iedere dag het aantal specialisten binnen SKN.

Laten we niet vergeten te vermelden dat generalisten natuurlijk even belangrijk zijn. Zeker binnen een organisatie als SKN. Ondernemers en bestuurders willen immers kunnen rekenen op een breed georiënteerde vertrouwde adviseur. Het zijn dan ook met name de generalisten die onze klanten kunnen wijzen op die ene collega, die precies weet waar op gelet moet worden rondom, bijvoorbeeld, bedrijfsovername of procesoptimalisatie.

Netwerk van specialisten

In de loop der jaren is het ons duidelijk geworden dat onze klanten baat hebben bij een adviesorganisatie, die hen bijstaat in vrijwel alle facetten van ondernemen en besturen. Dit heeft ons geïnspireerd om de dienstverlening vanuit SKN steeds verder uit te breiden. Eerst op het gebied van diverse HRM gerelateerde vraagstukken. En vervolgens in de richting van proces & IT, bedrijfsovername en herstructurering. Maar ook binnen onze oorspronkelijke dienstverlening, accountancy- en fiscaliteit, zien we steeds meer vakspecialisten verrijzen in onze teams. Lees binnen deze context het interview met BTW-specialist Jeffrey hiernaast of het dat met e-HRM specialist Melanie.

Waardevolle generalisten

Zoals gezegd is er ook voor generalistische adviseurs meer dan genoeg plaats binnen onze organisatie. Zo is ons team parttime controlling (PTC) in feite een spin-off van de voormalige samenstelafdeling (het huidige team MKB). Team PTC wordt gevormd door rasechte generalisten, die bij onze klanten een belangrijke rol vervullen als het gaat om ondernemersadvisering op een hoger level. Zij analyseren bedrijfsinformatie en dragen goed onderbouwde adviezen aan, bijvoorbeeld rondom organisatie, processen en vernieuwing. Logischerwijs worden vervolgens geregeld de specialisten ingevlogen om de zaken in alle finesses af te ronden.

Klik hier voor een overzicht van onze oplossingsgerichte specialistische diensten.

+ klanten worden geholpen door onze specialisten

gemeentes en gemeenschappelijke regelingen bediend

Thema's (ook interessant)

Eigen verantwoordelijkheid

Vertrouwen speelt een belangrijke rol binnen SKN. De laatste drie jaar wordt steeds meer toegewerkt naar een model van ...

Lees meer

Arbeidsmarkt

Samen vérder De meeste van onze medewerkers zullen de vraag ‘wat waardeer je het meest aan SKN?’ beantwoorden ...

Lees meer

Mensbenadering

Stolwijk Kennisnetwerk staat bekend als organisatie met een mensgerichte cultuur. Dit uit zich zowel in ons personeelsbeleid, ...

Lees meer

Procesbeheersing / Innovatie

Pionierend innoveren vormt in onze branche, waar wet- & regelgeving en taakgerichtheid belemmerende factoren zijn, ...

Lees meer