SKN Medewerkers-participatieplan zorgt voor verbinding

SKN besloot in 2020 om stappen te zetten in de richting van een medewerkers-participatieplan. Dat plan ligt er nu en 18 medewerkers besloten om te participeren. Zo ook Joyce Stortelder en Diana Aalderink.

Lees interview

Samenwerking

Als kennisorganisatie met 6 specialistische labels kun je natuurlijk niet om het thema ‘samenwerking’ heen. Samen een breed dienstenportfolio opbouwen heeft Stolwijk Kennisnetwerk aan de ene kant ver gebracht. Anderzijds realiseren wij ons dat het zoeken naar – en optimaliseren van – samenwerking nooit klaar is.

Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) telt inmiddels ruim 200 medewerkers. Optimaal blijven samenwerken, in een organisatie die we vooral ook wendbaar willen houden, is en blijft een mooie uitdaging. Niet alleen werken er mensen met een arbeidscontract bij de verschillende SKN labels. Ook met externe krachten werken wij succesvol en flexibel samen. Het thema samenwerken houdt voor ons echter meer in. Hieronder benoemen we een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Integrale dienstverlening

Volgens onze missie willen wij de toegevoegde waarde leveren, die bijdraagt aan het duurzame succes van onze medewerkers en klanten. Verdere groei van onze integrale samenwerking is een in dit verband een voorwaarde.

Vanuit de verschillende SKN labels – samen – onze klanten naar behoefte bedienen: dat is een belangrijk speerpunt in de ontwikkeling van ons kennisnetwerk. ‘Samen’ is dan ook één van onze belangrijkste kernwaarden.

Door samenwerkende specialisten te blijven verenigen in Stolwijk Kennisnetwerk, bouwen wij aan een organisatie die zowel interessant is voor opdrachtgevers als voor medewerkers én (aankomende) young professionals.

SKN Medewerkers participatieplan

In de aanloop naar 2021 werkte SKN in samenwerking met een extern adviesbureau een medewerkers participatieplan uit. Medewerkers vanuit hogere functiegroepen kregen de mogelijkheid om financieel deel te nemen in organisatie. De totstandkoming en implementatie van het plan verliepen soepel en harmonieus. Lees hierover ook het interview hiernaast.

Integrale klantsessies

In 2021 organiseerden wij binnen SKN diverse ‘Integrale Klantsessies’. Tijdens deze bijeenkomsten stonden specifieke klanten centraal en wisselden de aanwezigen informatie uit in het belang van deze klant. Deelnemers gaven achteraf aan verrast te zijn over de inzichten die zij tijdens deze klantsessies verwierven. Met de focus op een integraal samenwerkend SKN, waarbij de strategie van de klant centraal staat, zullen we in 2022 de klantsessies vervolgen. Met waar mogelijk een aanvullende verdieping.

Corona Helpdesk

In het weekend van 15 maart 2020 kwamen diverse collega’s bij elkaar voor crisisoverleg. De uitbraak van het coronavirus had Nederland – en daarmee ook het bedrijfsleven in ons verzorgingsgebied – in haar greep. In allerijl werd de SKN corona taskforce opgericht: een samenwerking tussen verschillende specialisten, afkomstig van Stolwijk Kelderman en Stolwijk Philipsen (accountancy en fiscaal) en Vitacon Luteijn (salaris & advies). De taskforce verzorgde een briefing aan SKN collega’s over gewenste aanpassingen inzake klantbenadering en werkwijze. Ook zorgde zij voor een continue stroom van kennis en (achtergrond)informatie. Deze informatie publiceerden wij op deze website onder de noemer Corona Helpdesk. De helpdesk verzond nieuwsbrieven met actuele informatie, verdieping en tips. Zo stond SKN organisaties bij met raad en daad, onder meer met betrekking tot de diverse steunpakketten.

medewerkers besloten financieel deel te nemen in SKN

accountants- en administratiekantoren ondersteund

Thema's (ook interessant)

Eigen verantwoordelijkheid

Vertrouwen speelt een belangrijke rol binnen SKN. De laatste drie jaar wordt steeds meer toegewerkt naar een model van ...

Lees meer

Mensbenadering

Stolwijk Kennisnetwerk staat bekend als organisatie met een mensgerichte cultuur. Dit komt tot uiting in zowel ons personeelsbeleid, ...

Lees meer

Wet- en regelgeving | getallen

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) hebben vooral accountantskantoren Stolwijk Kelderman, Stolwijk Philipsen en HR-specialist ...

Lees meer

Specialisten én generalisten

Stolwijk Kennisnetwerk besteedt veel aandacht aan ontwikkeling. Bijvoorbeeld aan persoonlijke – en talentontwikkeling, ...

Lees meer