Jack van Oosterhout over waardevol samenwerken

Sinds 1 januari 2020 maakt Philipsen Accountants Adviseurs uit Wijchen onderdeel uit van Stolwijk Kennisnetwerk. Op de gevel prijkt inmiddels de nieuwe naam Stolwijk Philipsen.

Lees interview

Samenwerking

Als kennisorganisatie met 6 specialistische labels kun je natuurlijk niet om het thema ‘samenwerking’ heen. Met vereende krachten een breed dienstenportfolio opbouwen heeft Stolwijk Kennisnetwerk enerzijds al ver gebracht. Anderzijds realiseren wij ons dat het zoeken naar – en optimaliseren van – samenwerking geen eindpunt kent.

Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) telt inmiddels ruim 200 medewerkers. Het optimaliseren van samenwerking in een organisatie die we vooral ook wendbaar willen houden is een mooie, doorlopende uitdaging. Niet alleen werken er mensen met een arbeidscontract bij de verschillende SKN labels. Ook met externe krachten werken wij succesvol, op flexibele basis, samen. Het thema samenwerken houdt voor ons echter meer in. Hieronder benoemen we een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Integrale dienstverlening

Volgens onze missie willen wij de toegevoegde waarde leveren, die eraan bijdraagt dat onze relaties duurzaam succesvol kunnen zijn. Wij verwachten hieraan alleen te kunnen voldoen als we binnen ons kennisnetwerk de integrale samenwerking steeds verder helpen groeien.

Vanuit de verschillende SKN labels, met vereende krachten, onze klanten naar behoefte bedienen: dat is een belangrijk speerpunt in de ontwikkeling van ons kennisnetwerk. Zoals gezegd, dat doe je samen. Daarom is ‘samen’ ook één van onze belangrijkste kernwaarden.

Door samenwerkende specialisten te blijven verenigen in Stolwijk Kennisnetwerk, bouwen wij aan een organisatie die zowel interessant is voor opdrachtgevers als voor medewerkers én aankomende young professionals.

Stolwijk Philipsen bij SKN

Met ingang van 1 januari 2020 is Philipsen Accountants uit Wijchen toegetreden tot het Stolwijk Kennisnetwerk. Na een relatief korte periode van overleg waren er meer dan voldoende aanknopingspunten om de samenwerking aan te gaan. De overeenkomsten in beide organisatieculturen en de gemeenschappelijke belangen, met het oog op de toekomst, gaven de doorslag. Inmiddels is Stolwijk Philipsen een vaste en vertrouwde waarde binnen SKN. Met het kantoor in Wijchen bedient SKN nu ook het zuiden van Gelderland en het noorden van Brabant.

Corona Helpdesk

In het weekend van 15 maart kwamen diverse collega’s bij elkaar voor crisisoverleg. De uitbraak van het corona virus had Nederland – en daarmee ook het bedrijfsleven in ons verzorgingsgebied – in haar greep. In allerijl werd de SKN corona taskforce opgericht: een samenwerking tussen verschillende specialisten, afkomstig van Stolwijk Kelderman en Stolwijk Philipsen (accountancy en fiscaal) en Vitacon Luteijn (salaris & advies). Vanuit de taskforce werden SKN collega’s gebriefd over klantbenadering en een aangepaste werkwijze. Ook werd gezorgd voor een continue stroom van kennis en (achtergrond)informatie. Deze informatie publiceerden wij ook op deze website onder de noemer Corona Helpdesk. De helpdesk verzond nieuwsbrieven met actuele informatie, verdieping en tips. En stond organisaties bij met raad en daad, onder meer met betrekking tot de diverse steunpakketten.

PE punten toegekend in 2020

collega’s rijker van de ene op de andere dag

accountants- en administratiekantoren ondersteund

Thema's (ook interessant)

Eigen verantwoordelijkheid

Vertrouwen speelt een belangrijke rol binnen SKN. De laatste drie jaar wordt steeds meer toegewerkt naar een model van ...

Lees meer

Mensbenadering

Stolwijk Kennisnetwerk staat bekend als organisatie met een mensgerichte cultuur. Dit uit zich zowel in ons personeelsbeleid, ...

Lees meer

Wet- en regelgeving | getallen

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) hebben vooral Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten en Vitacon Luteijn HR Specialisten ...

Lees meer

Specialisten én generalisten

Stolwijk Kennisnetwerk besteedt veel aandacht aan ontwikkeling. Bijvoorbeeld aan persoonlijke en talentontwikkeling, maar ...

Lees meer