Bewustwording IT Auditing vereist samenwerking

Specialist IT auditing Niek Visser (Stolwijk Kelderman) en dataspecialist Erik Brinkman (TLA) werken samen aan de groei van bewustwording binnen SKN en onder klanten.

Lees interview

Procesbeheersing / Innovatie

Pionieren en innoveren vormen in onze branche – waar wet- & regelgeving en taakgerichtheid belemmerende factoren zijn – soms een uitdaging. Desondanks lopen er binnen onze organisatie diverse proefprojecten ter ondersteuning van innovatie.

Bezig zijn met innovatie betekent voor SKN vooral dat we de laatste technologische ontwikkelingen actief volgen en daar, mits relevant en kansrijk, op inspelen. Met een marktgerichte denk- en werkwijze, zodat wij adequaat kunnen inspelen op veranderingen en vragen uit de markt.

Digitale werkplek

In een werkomgeving waar iedereen dagelijks veel om handen heeft, en waar data uit diverse hoeken mensen bereikt, is het een optimale infrastructuur onmisbaar. Wij werken daarom continu aan modernisering en vernieuwing van onze IT omgeving. Zo worden er op korte termijn volledig nieuwe digitale werkplekken gecreëerd, waar medewerkers optimaal online kunnen (samen)werken aan klantopdrachten. Daarbij krijgen zij toegang tot diverse cloudapplicaties. Aan de digitale basis van dergelijke werkplekken staat software die medewerkers helpt gemakkelijker te plannen en informatie efficiënter te verwerken. Hierbinnen vallen, naast de genoemde planning, onder andere opdrachtbeheer, urenregistratie, documentmanagement, CRM, interne communicatie en social intranet.

Technologische ontwikkelingen

Binnen onze accountancypraktijk zijn wij al sinds jaren actief op het gebied van data analyse. Vanuit de opgedane kennis en ervaring binnen dit thema verzorgen onze medewerkers, in opdracht van brancheorganisatie SRA, trainingen voor andere accountantskantoren. Technologische ontwikkelingen op het gebied van data analyse volgen elkaar momenteel snel op. SKN wil de komende jaren daarvan actueel op de hoogte blijven. Daarbij leggen wij de focus op zowel de mogelijke toepassingen als op de verwerkingswijze van data, zodat wij deze optimaal kunnen inzetten voor onze klanten.

Klanten helpen moderniseren

Verder zijn er voor organisaties van klanten legio mogelijkheden als het gaat om verbetering van de bedrijfsvoering en processen. SKN helpt hen daarin de juiste route te kiezen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld onze samenwerking met Nmbrs (online salarisverwerking) en Daywize Cloud (e-HRM, lees ook het interview hiernaast). Maar ook onze diensten op het gebied van Business Intelligence en Procesoptimalisatie. Onze aandacht gaat daarbij niet uit naar het aanreiken van slimme digitale tools, maar juist veel meer om het inpassen van vernieuwend werken binnen de organisaties van onze klanten.

Wakker worden in 2025

Met een dosis creativiteit en na de nodige voorbereidingen wisten wij 19 juni 2018 een geslaagd klantenevent te organiseren, genaamd ‘Wakker worden in 2025’. TLA Advies toonde, in vier delen, een inspirerende film. Hierin werd een helder beeld geschetst van technologische ontwikkelingen die ondernemers de komende zeven jaar op hun pad kunnen vinden. Het publiek kon interactief reageren en meepraten. Aansluitend deelde spreker Jim Stolze zijn visie op de toekomst met de aanwezigen, waarna tijdens de afsluitende borrel over het thema kon worden doorgepraat.

Bekijk de volledige film en een video-impressie van de avond via de blokken hieronder.

Klantenevent 'Wakker worden in 2025' bracht inspiratie

Klanten en relaties raakten geïnspireerd op 19 juni (video)

Medewerkers mogen inmiddels rekenen op een digitale werkplek

Thema's (ook interessant)

Eigen verantwoordelijkheid

Vertrouwen speelt een belangrijke rol binnen SKN. De laatste drie jaar wordt steeds meer toegewerkt naar een model van ...

Lees meer

Mensbenadering

Stolwijk Kennisnetwerk staat bekend als organisatie met een mensgerichte cultuur. Dit komt tot uiting in zowel ons personeelsbeleid, ...

Lees meer

Wet- en regelgeving | getallen

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) hebben vooral accountantskantoren Stolwijk Kelderman, Stolwijk Philipsen en HR-specialist ...

Lees meer

Specialisten én generalisten

Stolwijk Kennisnetwerk besteedt veel aandacht aan ontwikkeling. Bijvoorbeeld aan persoonlijke – en talentontwikkeling, ...

Lees meer