Na 19 jaar met een dubbel gevoel naar de fiscus

Fiscalist Nic Riggelink (50) werkte bijna twee decennia voor Stolwijk Kelderman. Na lang nadenken vertrok hij per 1 maart 2019 naar de Belastingdienst. In een openhartig interview geeft hij antwoord op vragen over zijn ervaringen en de redenen voor zijn afscheid.

Lees interview

Mensbenadering

Stolwijk Kennisnetwerk staat bekend als organisatie met een mensgerichte cultuur. Dit uit zich zowel in ons personeelsbeleid, onze onderlinge verhoudingen als in onze maatschappelijke betrokkenheid.

Tijd voor vitaliteit

De vitaliteit van onze medewerkers vinden wij van levensbelang, zowel op het werk als prive. In september 2015 organiseerden wij daarom voor het eerst de SKN Vitaliteitsweken met diverse activiteiten rondom beweging, voeding en ontspanning. Het enthousiasme onder collega’s leidde ertoe dat de Vitaliteitsweken sindsdien jaarlijks een vaste waarde vormen.

SKN hecht waarde aan functionele vooruitgang. Zo ook aan digitalisering. De keerzijde hiervan kan tevens rekenen op onze aandacht. Prikkels, afleiding en verhoogde werkdruk spelen in vrijwel iedere organisatie een zekere rol, ook in de onze. Zowel in teamverband als op individuele basis blijven wij met medewerkers in gesprek over dit thema. Met als doel het vinden van een juiste balans tussen werkdruk en werkplezier.

Na een proefopstelling worden de huidige werkplekken gefaseerd vernieuwd, verstelbare bureaus maken daar deel van uit.

Dynamisch werken

Beeldschermwerk wordt ook wel betiteld als ‘het nieuwe roken’. In 2017 maakten onze medewerkers tijdelijk kennis met dynamisch werken. Zij mochten tijdelijk geplaatste, alternatieve bureaus, bureaustoelen, flexibele krukken en zelfs de ‘bureaufiets’ uitproberen. De workshop Dynamisch Werken, verzorgd door een fysiotherapeut, maakte medewerkers bewust van hun vaak verkeerde zithouding en van de noodzaak regelmatig een micropauze in te lassen. Meubelen worden momenteel gefaseerd vervangen, de bureaufiets is gebleven. Op onze wensenlijst staat de inrichting van een meditatie- en ontspanningsruimte.

Vertrouwenspersoon

Al ruim tien jaar is binnen SKN een interne vertrouwenspersoon actief. Medewerkers kunnen vertrouwelijke zaken met haar bespreken, die zij niet binnen het team of met een HR adviseur wensen te bespreken. Ook is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Medewerkers maken hierin zelf een keuze. Wij hechten er belang aan dat zij een veilig heenkomen vinden om tot mogelijke en reële oplossingen te komen.

Leven lang leren

Medewerkers leren al direct na indiensttreding bij SKN bezig te zijn met hun persoonlijke ontwikkeling. Wij zijn ons ervan bewust dat niet iedereen tot aan het pensioen bij SKN werkzaam zal blijven. Toch vinden wij het belangrijk dat een carrière bij SKN bijdraagt aan de ontwikkeling van waardevolle professionals én mensen. (Lees in dit verband ook het artikel hiernaast.)

Trots zijn wij op het feit dat er bij SKN relatief veel medewerkers actief zijn, met een relatief lang dienstverband. In 2019 viert onze eerste langstzittende medewerker haar 40ste jubileum.

Voedselbank

Binnen SKN is het inmiddels traditie geworden dat wij jaarlijks in de aanloop naar Kerstmis een inzamelingsactie organiseren voor de Voedselbank. Acht jaar geleden gestart als initiatief van een medewerker is dit inmiddels uitgegroeid tot een mooie SKN-traditie. Elk jaar hopen wij op deze manier meer mensen, die wel wat hulp kunnen gebruiken, een fijne kerst te bezorgen.

Dagen per jaar is er extra aandacht voor vitaliteit

Jaar werken voor onze organisatie

Thema's (ook interessant)

Eigen verantwoordelijkheid

Vertrouwen speelt een belangrijke rol binnen SKN. De laatste drie jaar wordt steeds meer toegewerkt naar een model van ...

Lees meer

Duurzaamheid

Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) onderkent het belang van energiebesparing in het bedrijfsleven. Overigens niet alleen vanuit ...

Lees meer

Arbeidsmarkt

Samen vérder De meeste van onze medewerkers zullen de vraag ‘wat waardeer je het meest aan SKN?’ beantwoorden ...

Lees meer

Specialisten én generalisten

Stolwijk Kennisnetwerk besteedt veel aandacht aan ontwikkeling. Bijvoorbeeld aan persoonlijke en talentontwikkeling, maar ...

Lees meer