Met gezonde energie op weg naar duurzaam ondernemerschap

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk is een groep van accountants actief die onderzoekt welke rol er voor SKN is weggelegd rondom advisering over duurzaam ondernemerschap. Lees een interview met de leden van deze groep, die vooral eerst de interne bewustwording willen laten groeien.

Lees interview

Duurzaamheid

Integrated reporting

Met de introductie van Corporate Sustainability Reporting Directive (CRSD) in 2023 zullen grote bedrijven en organisaties, die voldoen aan bepaalde criteria [link], geintegreerd moeten gaan rapporteren. Het is de bedoeling dat zij zich niet langer alleen focussen op financiële verslaglegging, maar ook transparante informatie verstrekken over hun impact op het milieu en op – zowel interne als externe – sociale aspecten.

Bij Stolwijk Kennisnetwerk zetten wij stappen in de richting van geïntegreerde verslaggeving. Dit transparantieverslag is daar een voorbeeld van. Voor een aantal van onze klanten geldt dat zij vanaf 2023 zullen moeten voldoen aan CRSD. Dat is nog een flinke uitdaging. Ons team van controleaccountants volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij adviseren organisaties tijdig in te spelen op de risico’s en kansen, te beginnen met het opnemen van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie.

Geïntegreerde verslaggeving en/of naleving van CSRD vraagt om implementatie van een andere denk- en werkwijze, het gestructureerd vastleggen van andere informatie dan nu. Een simpel voorbeeld: Volgens onze huidige werkwijze leggen wij wél de kosten van brandstof vast, maar we kijken niet naar het verbruik. Uiteindelijk gaat het niet om het rapporteren op zich. Alleen daarmee zullen we de gezamenlijke klimaatdoelstellingen niet halen. Wij verwachten dat het anders rapporteren echter wél zal leiden tot een groter bewustzijn binnen organisaties. Een gevolg daarvan kan zijn dat bedrijven op termijn ook daadwerkelijk in actie komen en zaken veranderen. In die zin kan de druk van verplicht rapporteren wel tot duurzaam succes leiden.

Ook voor kleinere bedrijven

Volgens de wet hoeven kleinere bedrijven nog niet geïntegreerd te rapporteren. Wij verwachten echter wel dat zij er iets van zullen gaan merken. Bijvoorbeeld door druk vanuit de keten of omdat een belangrijke leverancier of afnemer dit afdwingt. Daarom stellen wij onszelf ten doel om ook ons team van MKB-adviseurs steeds verder mee te nemen in de ontwikkelingen rondom CRSD. In een speciale werkgroep gericht op duurzaamheid nemen zowel collega’s van team MKB als van team controle een belangrijke plaats in.

Social Development Goals

Stolwijk Kennisnetwerk wil graag een actieve bijdrage leveren aan sociale gelijkheid en duurzaamheid. Met de nadruk op ‘actieve’. Met onze ondersteuning van regionale initiatieven doen wij in onze ogen nog niet voldoende. Echte impact kunnen wij alleen maken vanuit onze kennisorganisatie. Door onze kennis door te geven en daaromheen initiatieven te ontwikkelen, zijn wij in staat om een veel groter verschil maken. In de loop van 2021 zijn wij ons in groeiende mate gaan verdiepen in de Social Development Goals (SDG’s) van de VN. Met name rondom vier specifieke doelen kan onze organisatie impact maken:

  • Kwaliteit van onderwijs
  • Waardig werk en economische groei
  • Betaalbare den duurzame energie

Daarnaast zien en voelen wij ook raakvlakken met veel van de andere SDG’s. Zoals hierboven benoemd dragen wij  daaraan bij vanuit ons sponoringbeleid, charitatieve initiatieven en donaties aan goede doelen. En ook door extra aandacht te besteden aan duurzaamheid, sociaal ondernemerschap en governance in onze eigen organisatie en bij de advisering van klanten.


Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) onderkent het belang van energiebesparing in het bedrijfsleven. Overigens niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven eerder geneigd zijn energiebesparende maatregelen te nemen, als er een win-win situatie aan de horizon gloort.

Pilotproject EPK de Liemers

Onze organisatie stond aan de wieg van het gesubsidieerde pilotproject de ‘Energie Prestatie Keuring’ (EPK). Dit project verlaagde de drempel tot het nemen van energiebesparende maatregelen bij bedrijven, door samenwerking tussen accountant, energiedeskundige en de huisinstallateur. Dit project, hoewel goed op weg, werd in de loop van 2018 ingehaald door de aangekondigde handhaving van de (sinds het jaar 1993 min-of-meer slapende) Wet Mileubeheer. Aan de basis van deze handhaving staat de Informatieplicht, die bedrijven eraan houdt te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen zij binnen 5 jaar kunnen terugverdienen. Vervolgens dienen zij deze maatregelen te treffen. In samenwerking met De Groene Alliantie werkt SKN nu aan een opvolgend gesubsidieerd proces, genaamd Regie op Energie.

Regie op energie

Naar verwachting zullen ca. 100 Liemerse organisaties, inclusief de gemeenten, deelnemen aan ‘Regie op Energie’. Via dit gesubsidieerde proces voldoen deelnemers automatisch aan de Informatieplicht en ontvangen zij adviezen over rendementverhogende besparingsmaatregelen. SKN zal deelnemen met haar kantoorpanden in Zevenaar (gelegen in de Liemers) en Doetinchem (om maximaal ervaring op te doen binnen het project) en de nodige energiebesparende maatregelen treffen.

“Wat je niet nodig hebt, hoef je niet op te wekken”

Beleid nog niet geformaliseerd

Vooruitlopend op de maatregelen die zullen voortvloeien uit ‘Regie op Energie’ hebben wij inmiddels ons kantoorpand in Zevenaar voorzien van LED verlichting en van een energiebesparend klimaatsysteem. Momenteel verkennen wij de mogelijkheden van de inzet van zonnepanelen. Slechts twee elektrische auto’s maken bij het schrijven van dit verslag deel uit van ons wagenpark (ca. 60 auto’s). Dit geeft aan dat er voor SKN nog veel rendementverhogende maatregelen genomen kunnen worden. Tot heden hebben wij nog geen geformaliseerd beleid ontwikkeld op dit punt. Voor 2019 en 2020 staat dit op de agenda.

 

Organisaties verhogen rendement via project 'Regie op Energie'

Geëlektrificeerde auto's in ons wagenpark

Thema's (ook interessant)

Procesbeheersing / Innovatie

Pionieren en innoveren vormen in onze branche – waar wet- & regelgeving en taakgerichtheid belemmerende factoren ...

Lees meer

Wet- en regelgeving | getallen

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) hebben vooral accountantskantoren Stolwijk Kelderman, Stolwijk Philipsen en HR-specialist ...

Lees meer

Arbeidsmarkt

Samen vérder Onze medewerkers beantwoorden de vraag ‘wat waardeer je het meest aan SKN?’ met: “Het ...

Lees meer

Mensbenadering

Stolwijk Kennisnetwerk staat bekend als organisatie met een mensgerichte cultuur. Dit komt tot uiting in zowel ons personeelsbeleid, ...

Lees meer