Accountant: cijferfetisjist of aanjager van duurzaamheid?

Voormalig student Accountancy Victor Rieksen koos een niet alledaags afstudeerthema: duurzaamheid.

Lees interview

Duurzaamheid

Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) onderkent het belang van energiebesparing in het bedrijfsleven. Overigens niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven eerder geneigd zijn energiebesparende maatregelen te nemen, als er een win-win situatie aan de horizon gloort.

Pilotproject EPK de Liemers

Onze organisatie stond aan de wieg van het gesubsidieerde pilotproject de ‘Energie Prestatie Keuring’ (EPK). Dit project verlaagde de drempel tot het nemen van energiebesparende maatregelen bij bedrijven, door samenwerking tussen accountant, energiedeskundige en de huisinstallateur. Dit project, hoewel goed op weg, werd in de loop van 2018 ingehaald door de aangekondigde handhaving van de (sinds het jaar 1993 min-of-meer slapende) Wet Mileubeheer. Aan de basis van deze handhaving staat de Informatieplicht, die bedrijven eraan houdt te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen zij binnen 5 jaar kunnen terugverdienen. Vervolgens dienen zij deze maatregelen te treffen. In samenwerking met De Groene Alliantie werkt SKN nu aan een opvolgend gesubsidieerd proces, genaamd Regie op Energie.

Regie op energie

Naar verwachting zullen ca. 100 Liemerse organisaties, inclusief de gemeenten, deelnemen aan ‘Regie op Energie’. Via dit gesubsidieerde proces voldoen deelnemers automatisch aan de Informatieplicht en ontvangen zij adviezen over rendementverhogende besparingsmaatregelen. SKN zal deelnemen met haar kantoorpanden in Zevenaar (gelegen in de Liemers) en Doetinchem (om maximaal ervaring op te doen binnen het project) en de nodige energiebesparende maatregelen treffen.

“Wat je niet nodig hebt, hoef je niet op te wekken”

Beleid nog niet geformaliseerd

Vooruitlopend op de maatregelen die zullen voortvloeien uit ‘Regie op Energie’ hebben wij inmiddels ons kantoorpand in Zevenaar voorzien van LED verlichting en van een energiebesparend klimaatsysteem. Momenteel verkennen wij de mogelijkheden van de inzet van zonnepanelen. Slechts twee elektrische auto’s maken bij het schrijven van dit verslag deel uit van ons wagenpark (ca. 60 auto’s). Dit geeft aan dat er voor SKN nog veel rendementverhogende maatregelen genomen kunnen worden. Tot heden hebben wij nog geen geformaliseerd beleid ontwikkeld op dit punt. Voor 2019 en 2020 staat dit op de agenda.

Organisaties verhogen rendement via project 'Regie op Energie'

Auto's telt ons nog nader te elektrificeren wagenpark

Thema's (ook interessant)

Procesbeheersing / Innovatie

Pionieren en innoveren vormen in onze branche – waar wet- & regelgeving en taakgerichtheid belemmerende factoren ...

Lees meer

Wet- en regelgeving | getallen

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) hebben vooral accountantskantoren Stolwijk Kelderman, Stolwijk Philipsen en HR-specialist ...

Lees meer

Arbeidsmarkt

Samen vérder Onze medewerkers beantwoorden de vraag ‘wat waardeer je het meest aan SKN?’ met: “Het ...

Lees meer

Mensbenadering

Stolwijk Kennisnetwerk staat bekend als organisatie met een mensgerichte cultuur. Dit komt tot uiting in zowel ons personeelsbeleid, ...

Lees meer