Geld maakt SKN-ers niet gelukkig

Benieuwd naar hoe medewerkers het ervaren om voor onze organisatie te werken, voerden wij een bescheiden onderzoek uit. Eén van de meest interessante conclusies: geld maakt niet gelukkig.

Lees interview

Arbeidsmarkt

Samen vérder

Onze medewerkers beantwoorden de vraag ‘wat waardeer je het meest aan SKN?’ met: “Het maatwerk waarop ik mag rekenen bij mijn ontwikkeling.”

Onze kennisorganisatie biedt momenteel ruimte aan meer dan 200 medewerkers. Wij blijven samen ons best doen om elkaar zo goed mogelijk te leren kennen. ‘Samen’ is dan ook één van onze balangrijkste kernwaarden.

Extern een bijdrage leveren, vast in dienst zijn, een leertraject volgen als stagiaire of tijdelijk bij SKN werken als werkstudent. Het komt allemaal geregeld voor. Wie komt werken bij SKN wordt direct in het team opgenomen. De teams werken steeds meer op basis van eigen verantwoordelijkheid samen. Om de teams daarbij te ondersteunen, zetten we teamontwikkelsessies in. Op individueel niveau is er onze SKN academy en hebben wij speciale aandacht voor talentmanagement.

“Voel je vrij, kom werken bij Stolwijk Kennisnetwerk”

Introductieprogramma

We vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen SKN. Ons introductieprogramma, gemaakt voor en door medewerkers, wordt zeer gewaardeerd. Al op de eerste werkdag helpen wij nieuwe collega’s de organisatie en collega’s te leren kennen.

Balans

Wij kunnen overuren maken niet helemaal uitsluiten. Toch vinden wij dat er een werkbare balans moet zijn tussen zakelijk en privé. Een groot aantal van onze medewerkers werkt parttime en kan daardoor heel goed die balans bewaken.

Wij hechten veel waarde aan inclusie en gelijkwaardigheid. Binnen Stolwijk Kennisnetwerk maken wij geen onderscheid tussen mensen van verschillende seksen, leeftijden of rassen. Iedereen is welkom en krijgt dezelfde kansen. Dit geldt zowel voor operationele medewerkers, als voor medewerkers met een coördinerende of leidinggevende functie.

  • overuren: in 2020 werd de reguliere werktijd met 5% overschreden.
  • binnen SKN zijn 8 vrouwen werkzaam met leidinggevende of coördinerende functies, tegenover 15 mannen.

Meer dan werken

SKN beschikt over een zeer actieve personeelsvereniging die elk jaar diverse leuke en interessante evenementen organiseert voor alle collega’s. Zo is er het jaarlijkse personeelsfeest, vieren we voor kinderen van collega’s het Sinterklaasfeest en beleven we samen een bioscoopavond. Ook zijn er workshops, zoals bloemschikken en is er de pubquiz. Door het jaar heen organiseren ook medewerkers op eigen initiatief activiteiten met collega’s, zoals de deelname aan een triatlons, obstacleruns, de curling competitie en het bezoeken van (internationale) voetbalwedstrijden.

Hoe groter onze organisatie groeit, hoe belangrijker wij het vinden om ook op andere momenten, dan via ons werk, elkaar te blijven ontmoeten en te leren kennen.

Interessante getallen

SKN medewerkers (inc. vennoten, stage, inleenkrachten, en werkstudenten) per 1 december 2021203
Gemiddelde leeftijd37
Totaal aantal werkstudenten / stagiair(e)s26

Recruitment website

Ter bevordering van de communicatie met de arbeidsmarkt ontwikkelden wij voor Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten een specifieke recruitment website: www.werkenbijskn.nl.

% vrouwelijke medewerkers

Jaar is de gemiddelde leeftijd

Thema's (ook interessant)

Mensbenadering

Stolwijk Kennisnetwerk staat bekend als organisatie met een mensgerichte cultuur. Dit komt tot uiting in zowel ons personeelsbeleid, ...

Lees meer

Eigen verantwoordelijkheid

Vertrouwen speelt een belangrijke rol binnen SKN. De laatste drie jaar wordt steeds meer toegewerkt naar een model van ...

Lees meer

Specialisten én generalisten

Stolwijk Kennisnetwerk besteedt veel aandacht aan ontwikkeling. Bijvoorbeeld aan persoonlijke – en talentontwikkeling, ...

Lees meer

Procesbeheersing / Innovatie

Pionieren en innoveren vormen in onze branche – waar wet- & regelgeving en taakgerichtheid belemmerende factoren ...

Lees meer