Krappe arbeidsmarkt vraagt om positieve benadering

In een krappe arbeidsmarkt groeide SKN in twee jaar tijd met 80 arbeidsplaatsen. Vacatures worden nog immer goed vervuld, zonder agressieve benaderingsmethoden. Wat is het beste recept voor een succesvol beleid?

Lees interview

Arbeidsmarkt

Samen vérder

De meeste van onze medewerkers zullen de vraag ‘wat waardeer je het meest aan SKN?’ beantwoorden met: “De afwisseling binnen mijn werk, direct contact met klanten en mijn collega’s”.

Onze kennisorganisatie biedt momenteel ruimte aan meer dan 140 medewerkers. Wij blijven samen ons best doen om elkaar zo goed mogelijk te leren kennen. ‘Samen’ is dan ook onze centrale kernwaarde.

Extern een bijdrage leveren, vast in dienst zijn, een leertraject volgen als stagiaire of tijdelijk bij SKN werken als werkstudent. Het komt allemaal geregeld voor. Wie gaat werken bij SKN wordt direct in het betreffende team opgenomen. Binnen die teams wordt steeds meer op basis van eigen verantwoordelijkheid samengewerkt. Om de teams daarbij te ondersteunen, zetten we teamontwikkelsessies in. Op individueel niveau is er onze SKN academy en hebben wij speciale aandacht voor talentmanagement.

“Voel je vrij, kom werken bij Stolwijk Kennisnetwerk”

Samenwerken in grote transparante ruimtes draagt bij aan werkgeluk.

Introductieprogramma

We vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen SKN. Ons introductieprogramma, gemaakt voor en door medewerkers, wordt zeer gewaardeerd. Al op de eerste werkdag worden medewerkers begeleid bij het leren kennen van de organisatie en collega’s.

Balans

Af en toe overuren maken moet kunnen, vinden wij. Maar we zijn ook van mening dat er wel een werkbare balans moet zijn tussen zakelijk en privé. Een groot aantal van onze medewerkers werkt parttime en kan daardoor naar tevredenheid invulling geven aan voor hen belangrijke persoonlijke aangelegenheden.

Ook een gezonde balans tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers is voor ons een belangrijk speerpunt. Dit blijkt uit de vrijwel vergelijkbare aantallen medewerkers van beide sekses. Dit geldt overigens zowel voor operationele medewerkers, als voor medewerkers met een coördinerende of leidinggevende functie.

  • overuren: in 2019 werd de reguliere werktijd met 5% overschreden.
  • binnen SKN zijn 8 vrouwen werkzaam met leidinggevende of coördinerende functies, tegenover 15 mannen.

Meer dan werken

SKN beschikt over een zeer actieve personeelsvereniging die elk jaar diverse leuke en interessante evenementen organiseert voor alle collega’s. Zo is er het jaarlijkse personeelsfeest, vieren we voor kinderen van collega’s het Sinterklaasfeest en beleven we samen een bioscoopavond. Ook worden workshops georganiseerd, zoals bloemschikken en is er de pubquiz. Door het jaar heen organiseren ook medewerkers op eigen initiatief activiteiten met collega’s, zoals de deelname aan een triatlons, obstacleruns, de curling competitie en het bezoeken van (internationale) voetbalwedstrijden.

Hoe groter onze organisatie groeit, hoe belangrijker wij het vinden om ook op andere momenten, dan via ons werk, elkaar te blijven ontmoeten en te leren kennen.

Interessante getallen 2019

SKN medewerkers per december 2018185
Vrouw / Man49 % / 51%
In dienst getreden25
Uit dienst getreden12
Gemiddelde leeftijd39
Totaal aantal externe medewerkers22
Totaal aantal stagiair(e)s14

Recruitment website

Ter bevordering van de communicatie met de arbeidsmarkt ontwikkelden wij voor Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten een specifieke recruitment website, deze kan worden benaderd via www.werkenbijskn.nl.

% vrouwelijke medewerkers

Jaar is de gemiddelde leeftijd

Thema's (ook interessant)

Mensbenadering

Stolwijk Kennisnetwerk staat bekend als organisatie met een mensgerichte cultuur. Dit uit zich zowel in ons personeelsbeleid, ...

Lees meer

Eigen verantwoordelijkheid

Vertrouwen speelt een belangrijke rol binnen SKN. De laatste drie jaar wordt steeds meer toegewerkt naar een model van ...

Lees meer

Specialisten én generalisten

Stolwijk Kennisnetwerk besteedt veel aandacht aan ontwikkeling. Bijvoorbeeld aan persoonlijke en talentontwikkeling, maar ...

Lees meer

Procesbeheersing / Innovatie

Pionierend innoveren vormt in onze branche, waar wet- & regelgeving en taakgerichtheid belemmerende factoren zijn, ...

Lees meer